Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

18.รถไฮบริด ไฟฟ้า – แสงอาทิตย์ Astrolab

รถไฮบริด ไฟฟ้า – แสงอาทิตย์ Astrolab ผลงานจากบริษัทรถยนต์ฝรั่งเศส Venturi ถือเป็น รถไฮบริด (Hybrid) พลังงานไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ คันแรกของโลกที่มีการผลิตขายตามท้องตลาด (แต่ไม่แน่ใจจะมีกี่คนกล้าขับรถหน้าตาแบบนี้ใปช้อปปิ้ง) ไม่ต้องใช้น้ำมันซักหยด แบตเตอรี่ชาร์จไฟขณะวิ่ง-ตากแดด หรือถอดไปชาร์จก็ได้ .. แผงโซล่าร์เซลเนื้อที่ 3.6 ตารางเมตร ให้เอาพุท 21% ด้วยเทคโนโลยี นาโนปิรามิด (nano-pyramid) วิ่งได้เร็ว 120 กม/ชม ในระยะทาง 100 กม เค้าว่าออกแบบมาให้ใช้พลังงานคุ้มที่สุด เทคโนโลยีเดียวกับรถแข่งฟอร์มูลล่าร์วัน (F1) อย่าง ตัวถังเส้นใยคาร์บอน พร้อมระบบช่องลม ราคาประมาณ 4 ล้านกว่าบาท วางตลาด มกราคม 2008 ที่มา: http://www.sakid.com/2006/10/06/4121/

17.มอเตอร์ไซค์ พลังไฮโดรเจนคันแรกของโลก

มอเตอร์ไซค์ พลังไฮโดรเจน คันแรกของโลก (คลิป) น้ำมันแพงนี่ก็ดีนะ ผู้ผลิตรถมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาอวดกันได้ตลอด วันก่อนก็ให้ดู รถไฮบริดพลังแสงอาทิตย์ ไปแล้ว วันนี้มีมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจน เปิดตัวต้นแบบไปเมื่อปีที่แล้ว ล่าสุดมีคลิปวีดีโอ พร้อมคำยืนยันกำหนดขาย .. แหล่งพลังงานของมอเตอร์ไซค์คันนี้มากจาก การทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจน หลังจากได้พลังงาน แทนที่จะปล่อยควันคาร์บอนไดออกไซด์ รถคันนี้ปล่อยน้ำเปล่ามาแทน .. (ดีเลย ลงจากรถ สั่งก๋วยเตี๋ยว แล้วควักน้ำจากมอเตอร์ไซค์มาดื่ม) ถ้าขับเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะวิ่งได้นานถึง 4 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเติมไฮโดรเจน ผู้ผลิตยืนยันว่า มอเตอร์ไซค์คันนี้มีขายปีหน้า ราคา 6,000 ดอลล่าร์ หรือราวๆ 2 แสนกว่าบาทที่มา: http://www.sakid.com/2006/10/08/4177/

16.ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพ

(โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 สู่เชิงพาณิชย์) รหัสโครงการ (P11-BT-49-11-009) ความเป็นนวัตกรรม นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยไม่มีการปลอมปนจากข้าวพันธุ์อื่นๆ และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสง เพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว นอกจากนั้นโรงสีข้าวจะใช้ระบบการขัดขาวที่ลดการหักของเมล็ดข้าว หน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ สถาบันวิจัยข้าวปทุมธานี มูลนิธิสายใยแผ่นดิน การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “ทุนเครือข่าย…วิสาหกิจนวัตกรรม” ผู้ดำเนินโครงการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านนาถัง ที่มา: http://www.nia.or.th/www_thai/portfolio/bio/biob50_7.html

15.นูทรา กาบาไรซ์ – ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพ

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 4 มกราคม 2551 15:45 น. กระแสรักสุขภาพแรงตั้งแต่ต้นปี ผู้บริโภคแห่ซื้อข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ ชี้ผู้บริโภคยุคใหม่ยอมจ่ายสูงแลกสุขภาพดี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์ ล่าสุดสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ อินโนฟู้ด(ไทยแลนด์) ผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ (Nutra GABA Rice) ออกจำหน่ายเป็นเจ้าแรก พร้อมเปิดตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ว่า ทางกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้พัฒนาไปสู่ภาคธุรกิจได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของสินค้าเกษตรอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของประเทศ ทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของไทยเกิดการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมสุขภาพที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการเอกชนประกอบด้วย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ […]

14.บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ…จากธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ

อันดับ 6 “บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ…จากธรรมชาติ คืนสู่ธรรมชาติ” ของบริษัท บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็น บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับ ชานอ้อย ที่เดิมมักจะ ถูกนำไป  เผาเป็นเชื้อเพลิง จากชานอ้อยวัสดุ เหลือใช้ประมาณ 5 แสนตันต่อปี นำมาแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าได้ถึงตันละ 1 แสนบาทขึ้นไป แถมลดปัญหาปริมาณขยะจากการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ มีความสวยงาม ยืดหยุ่นไม่แตกหักง่าย สามารถบรรจุของร้อน ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่มา: http://www.nurnia.com/phpnuke/html/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=topicreview&t=4695&popup=1

13.ข้าวกล้องสด…หอมกรุ่นจากท้องนา

   “ข้าวกล้องสด…หอมกรุ่นจากท้องนา” ของบริษัท ซีเรียลเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็น นวัตกรรมการผลิตข้าวกล้องสดที่ผ่านการขัดสีไม่เกิน 24 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการให้ความร้อนและความดันที่เหมาะสม ทำให้ข้าวกล้องที่ได้มีความสดใหม่เหมือนข้าวที่เพิ่งกะเทาะเปลือก เก็บรักษาได้ยาวนาน 6-9 เดือน ไม่มีกลิ่นหืน  หุงได้อร่อยโดยไม่ต้องแช่น้ำและยังอุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วน และเป็นการเพิ่มค่าให้กับข้าวไทยอีกด้วย ที่มา: http://www.nurnia.com/phpnuke/html/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=topicreview&t=4695&popup=1

20.โครงการโปรไบโอติกสำหรับป้องกันโรคเรืองแสงในกุ้งกุลาดำ

รหัสโครงการ (P11-BT-51-03-010) ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวนะสำหรับกุ้งกุลาดำ เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคเรืองแสงจากเชื้อวิบริโอ โดยนำเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus sp. มาเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อในสภาวะที่เหมาะสม แล้วทำให้แห้งเป็นผงเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ผสมอาหารกุ้งกุลาดำของเกษตรกร ลักษณะของโครงการ ในประเทศไทยการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท  แต่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัญหาใหญ่ที่ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวคือการป้องกันและควบคุมโรคที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตหนึ่งในโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาได้แก่โรคเรืองแสง ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคที่เรียกลุ่ม vibrio หรือ vibriosis โดยเฉพาะเชื้อ Vibrio harveyi ซี่งอาการของกุ้งที่ติดเชื้อโรคเรืองแสง คือ ในลูกกุ้งที่ติดเชื้อเรืองแสง พบว่าลูกกุ้งจะอ่อนแอ ไม่ว่ายน้ำ ไม่กินอาหาร ตัวขุ่นขาว พบเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด สังเกตลูกกุ้งได้ ในเวลากลางคืนที่มืดสนิทไม่มีแสง จะเห็นแสงสีเขียวลอยขึ้นตามการขึ้นลงของลูกกุ้ง ลูกกุ้งที่ตาย หรือ อ่อนแอใกล้ตายจะล่องลอยไปตามการเคลื่อนไหวของน้ำ โรคเรืองแสงจะทำให้ลูกกุ้งตายภายใน 1-2 วัน ในอดีตที่ผ่านมาการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อ vibrio จะใช้ยาหรือสารปฏิชีวนะ แต่จะมีผลตกค้างในเนื้อกุ้ง ดังนั้นการใช้โปรไบโอติกของโครงการนี้ จึงเป็นทางออกที่สำคัญในการลดการใช้สารเคมีที่มีผลตกค้างในระบบการผลิตสัตว์ที่เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ มูลค่าการลงทุน 936,000 บาท หน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ“แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” […]

19.โครงการสารเคลือบผิวผลไม้สด KU wax

รหัสโครงการ (P11-BT-51-01-003) ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ KU wax ซึ่งเป็นสารเคลือบผิวผลไม้สด มีส่วนประกอบหลักเป็น เชลแลค และสารช่วยเพิ่มความคงตัว และใช้อิมัลชั่นเทคโนโลยีในการผสมเพื่อให้ส่วนประกอบมีความหนืด และคงตัวที่เหมาะสมไม่แยกชั้นในระหว่างการเก็บรักษา ลักษณะของโครงการ การเคลือบผิวผลไม้เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากสารเคลือบผิวจะถูกนำมาใช้ทดแทนชั้นของไขตามธรรมชาติที่อาจหลุดหายไปในขณะที่ทำการเก็บเกี่ยวหรือล้างทำความสะอาด ที่จะทำให้ผลิตผลมีการสูญเสียน้ำ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาต่างๆเร็วขึ้น นอกจากนี้สารเคลือบผิวยังทำให้ผลิตผลมีลักษณะดึงดูดใจผู้บริโภค และดังนั้น การใช้สารเคลือบผิวผลไม้จึงเข้ามามีบทบาทในตลาดผลไม้มากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดการนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับสารเคลือบผิวผลไม้สด KU wax มาขยายผลให้สามารถผลิตได้ในระดับโรงงานต้นแบบที่มีกำลังการผลิต 150 ลิตร/วัน รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ KU wax และการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวผลไม้สด มูลค่าการลงทุน 1,545,000 บาท หน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ“แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ผู้ดำเนินโครงการ นายชินโชติ นิธิธนาชูโชค ที่มา: http://www.nia.or.th

18.โครงการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกที่มีกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA)เป็นส่วนประกอบ Production of DHA(Docosahexaenoic Acid)-containing Livestock Feed

รหัสโครงการ (P11-BT-51-03-008) ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (Docosahexanoic Acid; DHA) และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก โดยผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิด Schizochytrium sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้สามารถผลิตกรด DHA ได้ในอัตราส่วนที่สูงมากกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนักเซลล์แห้ง ลักษณะของโครงการ กรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (docosahexanoic acid; DHA) เป็นหนึ่งในกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายพันธะ(Polyunsaturated fatty acids, PUFAs) ในกลุ่มโอเมกา-3 ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดจำเป็น (essential fatty acids) เนื่องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จึงต้องได้รับจากการบริโภคอาหารที่มี DHA โดยมีความสำคัญในการช่วยป้องกันและรักษาโรคบางชนิด โดยการผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) ในโครงการนี้เป็นการผลิตจากสาหร่ายเซลล์เดียว Schizochytrium sp . ที่แยกได้จากป่าชายเลนของประเทศไทย นำมาผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) เป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ซึ่งในโครงการนี้นำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์บก เนื่องจากสามารถใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น สัตว์ปีก โค และสุกร เป็นต้น มูลค่าการลงทุน 1,318,000. บาท […]

17.โครงการการผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก(DHA) และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่มี DHA เป็นส่วนประกอบ

รหัสโครงการ (P11-BT-51-01-001)   ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (Docosahexanoic Acid; DHA) และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ โดยผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิด Schizochytrium sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้สามารถผลิตกรด DHA ได้ในอัตราส่วนที่สูงมากกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนักเซลล์แห้ง ลักษณะของโครงการ กรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (docosahexanoic acid; DHA) เป็นหนึ่งในกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายพันธะ(Polyunsaturated fatty acids, PUFAs) ในกลุ่ม โอเมกา-3 ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดจำเป็น (essential fatty acids) เนื่องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จึงต้องได้รับจากการบริโภคอาหารที่มี DHA โดยมีความสำคัญในการช่วยป้องกันและรักษาโรคบางชนิด โดยโครงการการผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) จากสาหร่ายเซลล์เดียว Schizochytrium sp . ที่แยกได้จากป่าชายเลนของประเทศไทย นำมาผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) เป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ซึ่งในโครงการนี้นำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและตัวอ่อนของปลาทะเลบางชนิดซึ่งพบว่าปลาที่ได้รับ DHA อย่างเพียงพอในช่วงตัวเต็มวัยก่อนที่จะมีการวางไข่ (spawning) จะทำให้ไข่มีอัตราในการฟักเป็นตัว (hatching rate) สูง […]

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme