Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นวัตกรรมของการผลิต

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)​

โรงงานสับปะรดผันน้ำเสียเป็นก๊าซชีวภาพ เนคเทคออกแบบบาร์โค้ดใหม่จุข้อมูลไม่อั้น ระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจร ระบบเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนบ้านใหม่ของชีวิตใต้ท้องทะเล
       
 Zinc Oxide Nano Particles – ZoNoP® Zinc Oxide Nano Particles  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กิมเอ็งเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ตู้ KE Touch  Chale’t Inno Living – นวัตกรรม โครงสร้างไม้ในอนาคต ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ เปิดตัวนวัตกรรม Chale’t Inni Living
การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของแหนมด้วยรังสีแกมมา การใช้วิธีการฉายรังสีแกมมาลดการสูญเสียของมะขามหวานระหว่างการเก็บรักษา การใช้รังสีปรับปรุงคุณภาพด้านสุขอนามัยของกุ้งจ่อม การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างด้วยโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี
Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme