Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม

บทความ
Zero Waste
เราลองจินตนาการดูว่า “Living in a World without Waste หรือจะอยู่อย่างไม่มีขยะได้อย่างไร ?” เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผู้เขียนได้อ่านบทความหนึ่งจากนิตยสารสกุลไทย รายสัปดาห์ ฉบับที่ 2814 ปีที่ 54  ในคอลัมภ์ ยลยินอินเทอร์เน็ต เรื่อง “เคล็บ (ไม่ลับ) ในการดำรงชีวิตอย่างไร้ขยะ (Zero Waste)”  บทความนี้
รจนโรจน์ ผู้เขียนบทความได้นำมาจาก บีบีซี (BBC)
โดยชี้ให้เห็นว่า Living in a World without Waste หรือจะอยู่อย่างไม่มีขยะได้อย่างไร ? โดยการยกตัวอย่างชุมชนที่มีการจัดการขยะได้อย่างดีเยี่ยม คือ ตำบลคามิคัทสึ (Kamikatsu) ตำบลคามิคัทสึเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างที่ดีที่บรรดาผู้นำประเทศทั้งหลายในโลกต้องไปดูเป็นตัวอย่างของการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนแบบไร้ขยะจริง ๆ

ที่คามิคัทสึ ไม่มีการเก็บขยะออกจากหมู่บ้านในชุมชนเลย คนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัว มีความรับผิดชอบ โดยแต่ละคนทำหน้าที่ของตนในการนำเศษอาหารไปหมัก และมีการแยกประเภทขยะเป็นขยะต่าง ๆ ถึง 34 ชนิด

เศษอาหารที่เกิดจากการทำครัวทุกกระเบียดนิ้วต้องเอาไปใช้หมักทั้งสิ้น ส่วนขยะที่ไม่ใช่เศษอาหารก็จะนำไปแยกประเภทเพื่อจะแปรสภาพให้ใช้ได้อีก หรือ
“รีไซคลิง” โดยมีร้านมาคอยรับซื้อจากผู้คนในชุมชนที่จะนำไปแลกเป็นเงิน
การกำจัดขยะแบบสร้างสรรค์แบบนี้ดีกว่าการนำขยะไปเผาทิ้งอย่างที่เคยทำกันมาแต่เก่าก่อน !!   (เอาแต่เผา…เหมือนประเทศไทยเลย)
ประเทศจีนได้ใช้งบประมาณมหาศาลในการจำกัดมลพิษที่มาจากโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมจากพลังงานถ่านหินและการใช้รถยนต์จำนวนมากมาย
หากจีนยังไม่มีการนำระบบรีไซคลิงไปใช้ คงต้องพบปัญหาขยะพลาสติก กระดาษและเคมีพิษร้ายต่าง ๆ ที่มากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย ถ้าจีนเอาจริงในการสร้างโลกให้สะอาดและเขียว คงจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้มากทีเดียว
จริง ๆ แล้วประเทศไทยก็มีการจัดการแบบนี้เช่นเดียวกันในหลายพื้นที่ หรือในหลายโรงเรียน แต่ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่า เราทำไม่ต่อเนื่อง ทำไปเป็นพัก ๆ  ปะเดี๋ยวก็เลิกประมาณนั้น …ใช่ไหมคะ

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme