Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

27.Canola Active

Canola Active จากบริษัท Shemen Industries

น้ำมัน Canola ซึ่งเป็นน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดพืชเพื่อสุขภาพเริ่มผลิตครั้งแรกโดยบริษัท NutraLease ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศอิสราเอส จากนั้นบริษัทของอิสราเอลอีกบริษัทหนึ่ง คือ บริษัท Shemen Industries ได้ใช้วีธีการเดียวกันนี้ผลิตน้ำมัน Canola โดยในชื่อทางการค้าว่า Canola active ซึ่งเป็นน้ำมันสำหรับปรุงอาหารซึ่งมีการเติม Phytosterols ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนี่งที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมคอลเรสเตอรอลในเลือด และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ บรรจุภายในแคปซูลขนาด 30 นาโนเมตร เนื่องขนาดที่เล็กมากของแคปซูลจะทำให้สารอาหารต่าง ๆ สามารถแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ร่างกายเกิดการดูดซึมฮอร์โมนพืชได้ดีขึ้นและ
ส่งผลให้สามารถลดระดับ คลอเรสเตอรอลในเลือดได้มากกว่า 14 %

ที่มา: http://www.forbes.com
Updated: February 22, 2017 — 11:01 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme