Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

25.เสื้อนาโนซิลเวอร์

ในปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีได้แพร่หลายอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติที่มีอนุภาคขนาดเล็กจนสามารถแทรกเข้าไปในอนุภาคต่างๆ ได้ รวมถึงเซลล์ของสิ่งมีชีวิต \”นาโนซิลเวอร์\” จึงเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อาทิเช่น การผลิตเสื้อกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยนาโนซิลเวอร์ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวสามารถใช้ได้กับผ้าหลายชนิด เช่น ผ้าไหม ไนล่อน อะคริลิก ฯลฯจากปรากฎการณ์ธรรมชาติดังที่กล่าว นักวิทยาศาสตร์จึงได้นำเอาความรู้จากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นเสื้อนาโนซิลเวอร์ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เคลือบผืนผ้าก่อนการตัดเย็บ โดยเสื้อที่ผ่านกรรมมาวิธีดังกล่าวจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ กันน้ำ กันเปื้อน และประเด็นสำคัญคือ ช่วยยับยั้งเชื้อโรคต่าง ๆ อีกทั้งช่วยประหยัดพลังงานในการซักล้างและทำความสะอาด และไม่ระคายผิวขณะสวมใส่ เสื้อนาโนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ว่าต้องการสิ่งทอให้มีคุณสมบัติอย่างไร

นวัตกรรมเสื้อนาโนครั้งแรกในประเทศไทย คือตัวอย่างผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อป้องกันเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์นี้เป็นอีกหนึ่งผลงานนวัตกรรมที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนด้านนวัตกรรมของ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ่งทอในต่างประเทศ และในขณะนี้ก็กำลังได้รับความนิยมจากคนในประเทศเป็นอย่างมาก

แต่สำหรับเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ที่พัฒนาขึ้น โดยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ เป็นกระบวนการใหม่ที่ทำได้ง่ายภายในขั้นตอนเดียวสามารถสร้างอนุภาคเงินขนาดนาโน และทำให้เกิดการแทรกซึมอยู่ในเส้นใยผ้าได้อย่างติดแน่ จากการวิจัยพบว่าผ้าที่ผ่านการตกแต่งจะมีความคงทนต่อการซักได้ดีเมื่อผ่านการซักซึ่งเทียบเท่ากับการซักด้วยมือ 30 ครั้งแล้ว ผ้ายังสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99% ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว และได้รับการทดสอบประสิทธิภาพแล้วว่า ผลิตภัณฑ์นาโนซิลเวอร์ในสิ่งทอมีความปลอดภัย และไม่พบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้ได้กับสิ่งทอที่อยู่ในรูปของเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่มหรือวัสดุที่ทำจากเส้นใยที่อาจจัดอยู่ในประเภทเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชุดกีฬา ชุดชั้นใน ถุงเท้า เสื้อผ้า สิ่งทอทางการแพทย์ นอกจากนี้ในแง่ของความปลอดภัยต่อการใช้งานแล้ว พบว่าโลหะเงินมีความปลอดภัยต่อการใช้งานมากกว่าสารประกอบของเงิน เนื่องจากฤทธิ์ในการทำลายจุลินทรีย์ของโลหะเงินไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ของสัตว์ชั้นสูง หรือเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โลหะเงินจึงสามารถนำมาใช้เพื่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งทอได้

ตัวอย่างนวัตกรรมเสื้อนาโนซิลเวอร์ของบริษัท ยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด

ภายใต้แบรนด์ (I-TEX)

ภาพเสื้อกีฬานาโน ภาพเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ
ล่าสุดนวัตกรรมเสื้อกีฬานาโนซิลเวอร์ดังกล่าว โดยบริษัท ยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นสุดยอดนวัตกรรมไทย อันดับ ๑ ในฐานะที่เป็นผลงานนวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัย มีผลลัพธ์ในวงกว้างและมีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ ส่งผลดีทางเศรษฐกิจสามารถสร้างเม็ดเงินนำเข้าประเทศ

3 นักวิจัยหญิงจากสถาบันวิจัยโลหะวัสดุ จุฬาฯ เจ้าของเทคโนโลยี \”ซิลเวอร์นาโน\” ที่สามารถนำมาย้อมลงกับเส้นใยผ้าได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ จากซ้ายไปขวา นส.ปราณี รัตนวลีดิโรจน์, ดร.สุพิณ ต่างวิวัฒน์ และนส.กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ

ที่มา: http://gotoknow.org/file/kwansiri_n/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99.doc

Updated: February 22, 2017 — 10:59 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme