Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

23.ฉลากอัจฉิรยะเปลี่ยนสีบอกเนื้อเน่า

วิทยาลัย ปิโตรเลียมฯ ออกแบบพลาสติกฉลาด รักษาความสดของอาหารที่บรรจุภายในได้นานขึ้น แถมเปลี่ยนสี บอกระดับความสดของเนื้อสัตว์และปลาในหีบห่อ

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนา \”พลาสติกฉลาด\” ยืดอายุอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสีย สามารถ รักษาความสดของอาหารที่บรรจุภายในได้นานขึ้น เช่น กล้วยยืดอายุได้นาน 40 วัน จากเดิมไม่เกิน 14 วันก็จะช้ำเน่า รับประทานไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของผลไม้ส่งออก เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง

ทีมวิจัยอาศัยเทคโนโลยีดูดซับก๊าซในระดับนาโน และติดเซ็นเซอร์วัดระดับความสด ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของพลาสติกหุ้มอาหาร โดยผสมอนุภาคเคลย์หรือแร่ดินเหนียวระดับนาโนเมตรลงในเนื้อพลาสติก  เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับและยับยั้งการปลดปล่อยก๊าซเอทธิลีนในกระบวนการสุก ของผลไม้ จึงลดการสูญเสียของผลผลิต ทั้งยังรองรับการเก็บรักษาผลผลิตไว้จำหน่ายนอกฤดูกาลได้ด้วย  ทั้ง นี้ พืชผักจะผลิตก๊าซเอทธิลีนขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการสุกและการเสื่อมสภาพ จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผักผลไม้สุกและเน่าเสีย เช่น มะม่วงและกล้วยเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเหลือง แอปเปิลมีผิวย่นไม่กรอบ กระเทียมมีกลิ่นเหม็นเกิดเชื้อราและดอกไม้ร่วงโรย เป็นต้น

\” บรรจุภัณฑ์ฉลาดนอกจากจะยืดอายุเก็บรักษาแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบผิวด้วยทองแดง ยังสามารถตรวจสอบตัวเองได้ด้วย และจะเปลี่ยนสีเมื่อตรวจพบอาหารเน่าเสีย สารเคมีหรือจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร” รศ.ดร.รัตนวรรณ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยบรรจุภัณฑ์ฉลาด กล่าว

นอกจากการปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกเพื่อยืดอายุแล้ว ทีมวิจัยยังพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดความสดของอาหาร เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ฉลาดมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของภาคเอกชนมากขึ้น

โดย ทดลองติดเซ็นเซอร์จิ๋วในบรรจุภัณฑ์ เพื่อตรวจวัดก๊าซบางอย่างที่บ่งบอกความสดของอาหาร เช่น เนื้อปลาใกล้เน่าจะปลดปล่อยสารแอมโมเนีย หากเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียได้ ก็บอกระดับความสดของเนื้อปลาได้ เซ็นเซอร์ ดังกล่าวยังแสดงผลการวัดเป็นสีได้ด้วย เช่น เนื้อสัตว์ที่มีความสด ฉลากเซ็นเซอร์จะมีสีเขียวสด แต่หากเก็บไว้ระยะหนึ่ง ฉลากจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และสีน้ำเงินเมื่อเนื้อในหีบห่อเริ่มเน่าเสีย  เทคนิคนี้นอกจากใช้กับผักผลไม้และเนื้อสัตว์แล้ว ยังประยุกต์ใช้กับสินค้าที่ต้องการเก็บรักษาความสดเพื่อยืดอายุ เช่น ดอกกุหลาบและดอกกล้วยไม้สำหรับส่งออก เป็นต้น

เทคโนโลยี ผลิตบรรจุภัณฑ์ฉลาด สามารถทำได้ง่าย ใช้งบลงทุนต่ำหรือไม่ใช้เลย เพียงแต่ผู้ผลิตพลาสติกปรับปรุงกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก ในขั้นตอนการผสมโพลีเมอร์กับแร่ดินเหนียว ก็จะได้ \”พลาสติกฉลาด\” ตามต้องการ ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Updated: February 22, 2017 — 10:53 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme