Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

21.แป้งข้าวเจ้าดัดแปรเพิ่มปริมาณยาเม็ด

ยาที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นตัวเพิ่มปริมาณยาเม็ด ผลงานที่ได้รับรางวัล”นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ”

เป็นที่ทราบกันดีว่า ”ข้าวเจ้า” เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หลายด้าน แต่ในปัจจุบันคนไทยยังนำประโยชน์ของ “ข้าวเจ้า” ไปใช้ได้ไม่มากนัก นอกจากบริโภคเป็นอาหาร แต่ในวันนี้เราได้ประจักษ์คุณค่าอีกด้านหนึ่งของ “ข้าวเจ้า” เพราะสามารถนำไปเพิ่มปริมาณยาให้หยิบจับง่าย นับเป็นประโยชน์สำคัญทางการแพทย์

“แป้งข้าวเจ้าดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณยาเม็ด” เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของ ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร กรรมการบริหาร บริษัท เอราวัณฟาร์มาซูติคอล รีเซิช แอนด์ ลาบอราตอรี่ จำกัด โดยผลงานนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท”รางวัลนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ “ในโครงการ”การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2548”ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) มาเป็นเครื่องการันตี โดยผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมนี้ จะต้องเป็นผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ อย่างแท้จริง

ดร.วราทัศน์ เจ้าของนวัตกรรมชิ้นโบว์แดง อธิบายถึงผลงานนี้ว่า เป็น ผลงานนวัตกรรมของคนไทยในระดับโลกด้านการผลิตแป้งข้าวเจ้าดัดแปร เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณยาเม็ด ภายใต้ชื่อทางการค้า Era-tap โดยมีลักษณะเป็นทรงกลมจากการเกาะกลุ่มของเม็ดแป้งขนาดเล็กๆจำนวนมาก จึงมีคุณสมบัติการไหลที่ดี (free flowing) ในการนำพา ผงยาจากถังผสมมาสู่แม่พิมพ์ตอกเม็ดยาได้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการผลิตยาเม็ดด้วยวิธีตอกตรง จำให้ตัวยาไม่แตกชั้น เม็ดยามีความแข็งแรงสูง ความกร่อนต่ำ ตลอดจนสามารถแตกตัวและปลดปล่อยตัวยาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีกระบวนการผลิตยาเม็ดสั้นลงกว่าเดิม

ส่วนที่มาของ ผลงาน “แป้งข้าวเจ้าดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณยาเม็ด”ดร.วราทัศน์ กล่าวว่า เนื่องจาก บริษัท เอราวัณฟาร์มาซูติคอลฯ เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวรายใหญ่ของประเทศ โดยมีประสบการณ์ผลิตแป้งข้าวเจ้ามามากกว่า 10 ปี จึงมีความคิดว่า ควรจะเพิ่มมูลค่าแป้งข้าวเจ้าให้มากกว่านี้ จึงมองไปที่ตัวยาก่อน เพราะมีแป้งเป็นส่วนผสม

เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ”รางวัลนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ “กล่าวอีกว่า ปกติ ในตัวยา 1 เม็ด อาจจะมีน้ำหนัก 200 มิลลิกรัม แต่ตัวยาอาจมีแค่ 5-10 มิลลิกรัม ส่วนที่เหลือจะเป็นแป้ง เพื่อทำให้เม็ดยามีขนาดใหญ่และหยิบจับได้ง่าย

“ผมคิดว่าประเทศไทยมีข้าวเหลือเฟือ น่าจะทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ต้องมีเทคโนโลยีที่ดีพอสมควร ทีมวิจัยจึงคิดค้นวิธีสกัดและใช้เวลาหลายปี จนกระทั่งได้ผลงานอย่างที่เห็น ซึ่งจะมีประโยชน์ช่วยลดต้นทุนการผลิตยาเม็ด เนื่องจากราคาแป้งถูกกว่าสารเพิ่มปริมาณในการผลิตยาเม็ดที่นำเข้า เช่น แป้งข้าวโพด เซลลูโลส และแล็กโตส ถึง 50% โดยมีมูลค่าการตลาดในประเทศไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแป้งข้าวเจ้ามากกว่า 3 เท่า อีกทั้งมีศักยภาพสูงในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย”

“ไม่เคยคาดหวังกับรางวัลครั้งนี้ เพราะคิดว่านวัตกรรมนี้น่าจะทำประโยชน์ให้ชาวนาได้มากกว่า อีกทั้งบริษัทที่เข้าร่วมประกวดทั้ง 200 กว่าบริษัท ก็ล้วนแต่มีชื่อเสียง และมีผลงานที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี คิดว่าสิ่งใดที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมก็พร้อมยินดีที่จะทำ โดยผลงานนี้ใช้เทคโนโลยีสูงมาก และยังได้จดสิทธิบัตรทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วย” เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ประเภท ”รางวัลนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ” ประจำปี 2548 กล่าว

“ขณะนี้มีหลายบริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ ซึ่งได้ผลตอบรับดีพอสมควร คาดว่าหลังจากงานนวัตกรรมนี้ผ่านไป ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คงจะได้รับการเผยแพร่มากขึ้น โดยในปี 2549 เราจะเพิ่มการผลิตให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการขยายตลาดไปต่างประเทศ”

นอกจาก ผลงาน“แป้งข้าวเจ้าดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณยาเม็ด”แล้ว ดร.วราทัศน์ บอกว่า ยังมีอีกหลายโครงการที่จะทำต่อไป เช่น การผลิต แป้งทาตัวเด็กที่ดัดแปลงจากแป้งข้าวจ้าว เพราะไม่เป็นอันตรายต่อปอดของเด็กเมื่อหายใจ จึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่าแป้งข้าวโพดที่ต่างประเทศกำลังนิยมใช้กันอยู่ โดยประโยชน์ที่ได้มี 2 ต่อ คือช่วยลดการนำเข้า และสามารถช่วยให้ผู้บริโภค หรือเด็กมีความปลอดภัยในการใช้มากขึ้น

ผลงาน “แป้งข้าวเจ้าดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณยาเม็ด” เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งในสังคมไทย โดยชี้ให้เห็นว่า คนไทยมีความสามารถในการคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆไม่แพ้ชาวต่างชาติ หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ เพราะประเทศไทยมีทุนทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมายอย่างที่บางประเทศไม่มีที่มา: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9480000130193

Updated: February 22, 2017 — 10:52 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme