Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

18.รถไฮบริด ไฟฟ้า – แสงอาทิตย์ Astrolab

รถไฮบริด ไฟฟ้า – แสงอาทิตย์ Astrolab

ผลงานจากบริษัทรถยนต์ฝรั่งเศส Venturi ถือเป็น รถไฮบริด (Hybrid) พลังงานไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ คันแรกของโลกที่มีการผลิตขายตามท้องตลาด (แต่ไม่แน่ใจจะมีกี่คนกล้าขับรถหน้าตาแบบนี้ใปช้อปปิ้ง) ไม่ต้องใช้น้ำมันซักหยด แบตเตอรี่ชาร์จไฟขณะวิ่ง-ตากแดด หรือถอดไปชาร์จก็ได้ .. แผงโซล่าร์เซลเนื้อที่ 3.6 ตารางเมตร ให้เอาพุท 21% ด้วยเทคโนโลยี นาโนปิรามิด (nano-pyramid) วิ่งได้เร็ว 120 กม/ชม ในระยะทาง 100 กม เค้าว่าออกแบบมาให้ใช้พลังงานคุ้มที่สุด เทคโนโลยีเดียวกับรถแข่งฟอร์มูลล่าร์วัน (F1) อย่าง ตัวถังเส้นใยคาร์บอน พร้อมระบบช่องลม ราคาประมาณ 4 ล้านกว่าบาท วางตลาด มกราคม 2008

ที่มา: http://www.sakid.com/2006/10/06/4121/
Updated: February 22, 2017 — 10:48 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme