Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

14.บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ…จากธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ

อันดับ 6 “บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ…จากธรรมชาติ คืนสู่ธรรมชาติของบริษัท บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็น บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับ
ชานอ้อย ที่เดิมมักจะ ถูกนำไป  เผาเป็นเชื้อเพลิง จากชานอ้อยวัสดุ เหลือใช้ประมาณ
5 แสนตันต่อปี นำมาแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าได้ถึงตันละ 1 แสนบาทขึ้นไป แถมลดปัญหาปริมาณขยะจากการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ มีความสวยงาม ยืดหยุ่นไม่แตกหักง่าย สามารถบรรจุของร้อน ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ที่มา: http://www.nurnia.com/phpnuke/html/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=topicreview&t=4695&popup=1
Updated: February 22, 2017 — 10:44 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme