Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

13.สภาวิจัยฯหนุนคิดค้น\’ซีเมนต์\’ยึดฟันราคาถูก

 
       หมอฟันเชียงใหม่ผลิต \”ซีเมนต์\” เพื่องานทันตกรรม เผยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนลดขนาดอนุภาคเนื้อซีเมนต์ให้เล็กจิ๋ว เพิ่มแรงยึดฟันกับอุปกรณ์ทันตกรรม

รศ.ทพ.ดร.ปราโมทย์ ลิมกุล อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังวิจัยในโครงการผลิตซีเมนต์ยึดฟันชั่วคราว ซึ่งจัดเป็นทันตวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ภายในประเทศ และต้องมีคุณสมบัติดีเท่าเทียมกับทันตวัสดุที่สั่งนำเข้าจากต่างประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ ภายใต้โครงการวิจัยแผนงานวิจัยแบบบูรณาการด้านยาและเคมีภัณฑ์

เนื่องจากประเทศไทยต้องสั่งซื้อซีเมนต์ชั่วคราวนับร้อยล้านบาท ซึ่งใช้สำหรับยึดฟันกับวัสดุทางทันตกรรม อาทิ อุปกรณ์ครอบฟัน ดังนั้น เพื่อลดการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ทางคณะวิจัยจึงศึกษาการเตรียมซีเมนต์ยึดฟันเพื่อใช้ในประเทศ ส่วนขั้นตอนการทำอุปกรณ์ครอบฟัน ทันตแพทย์จะใช้วัสดุครอบฟันชั่วคราวยึดฟันไว้ก่อนเป็นเวลา 1- 2 สัปดาห์ โดยใช้ซีเมนต์เป็นตัวยึดฟันกับอุปกรณ์ครอบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการที่แบคทีเรีย หรือสิ่งสกปรกหลุดเข้าเนื้อฟันและรากฟัน

\”ฟันเป็นอวัยวะที่ถูกใช้งานอย่างหนักและมีอายุไม่จำกัด เมื่อถูกใช้งานมากก็มีการสึกกร่อน ผุหรอ จึงจำเป็นต้องบูรณะ หากอุดฟันไม่ได้ ก็ต้องครอบฟัน ในระหว่างที่รอฟันแท้มาครอบ หมอจะนำที่ครอบฟันชั่วคราวมายึดไว้กับฟันที่ผุก่อน โดยใช้ซีเมนต์ยึดไว้ชั่วคราวซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในราคาหลอดละ 1,600 บาท แต่เราสามารถพัฒนาให้ราคาถูกกว่า 4 เท่า และตั้งเป้าหมายลดการนำเข้าวัสดุทันตกรรมดังกล่าวด้วย\” หัวหน้าคณะวิจัยกล่าว

คณะวิจัยได้ศึกษาการเตรียมซีเมนต์ และวิเคราะห์องค์ประกอบของซีเมนต์ พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพสารเคมี จากนั้นนำไปทดสอบยึดระหว่างแผ่นอะครีลิคกับวัสดุจำลองเนื้อฟัน ซึ่งเป็นการจำลองการยึดติดระหว่างครอบฟันกับเนื้อฟัน ผลการทดสอบในเบื้องต้นพบว่าซีเมนต์ที่ผลิตได้ใช้เวลาประมาณ 8 นาทีในการก่อตัว และเมื่อได้สัดส่วนสารที่น่าพอใจ จึงจะนำไปทดสอบกับฟันจริง

รศ.ทพ.ดร.ปราโมทย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงสารซีเมนต์ที่พัฒนาขึ้นว่า มีคุณสมบัติแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาด เนื่องจากทีมงานนำเทคโนโลยีนาโนมาประยุกต์ทำให้อนุภาคของซีเมนต์มีขนาดเล็ก ส่งผลให้สามารถยึดติดกับวัสดุได้ดี แตกร้าวยากทั้งยังปกป้องเนื้อฟันจากแบคทีเรียได้ดีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการนี้อยู่ในระหว่างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงยังต้องศึกษาวิธีการป้องกันการรั่วซึมจากการใช้ซีเมนต์ยึดวัสดุกับฟัน รวมทั้งการแข็งตัวของสารเคมีที่ใช้เวลานานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนสัดส่วนสารและเปลี่ยนสารเคมีบางอย่างแล้ว ทั้งนี้ หากสามารถพัฒนาคุณภาพให้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์นำเข้า คาดว่าจะวางตลาดภายในปีหน้า

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้รับคำแนะนำให้เพิ่มคุณสมบัติของซีเมนต์ ในการปลดปล่อยฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ในระหว่างที่มีการทำครอบฟันชั่วคราว เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในอีกทางหนึ่ง ซึ่งทางทีมงานก็ได้รับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณาแล้ว

ที่มา: http://www.ubi.chiangmai.ac.th/news.php?query=&type=&field=&option=110,10&sort=&countsort=
Updated: February 21, 2017 — 10:36 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme