Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

21 โตโยต้า นำเสนอ นวัตกรรมล้ำสมัย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงส่วนจัดแสดงนิทรรศการของโตโยต้า ภายใต้
แนวคิด “Safety and Environment center” อันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โตโยต้าจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน     ผ่านการทำกิจกรรมในด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ไฮบริด เพื่อเป็นการจุดประกายทางความคิดให้แก่เยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  8 – 19สิงหาคม2550   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ในนิทรรศการที่รายล้อมไปด้วยการจัดแสดงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชน ที่ได้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในการสร้างสรรค์วิทยาการใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชน โดยได้จัดสรรพื้นที่ 400 ตารางเมตร เป็นลานกิจกรรมให้เยาวชนได้มาร่วมสนุก พร้อมกับได้รับความรู้ควบคู่กันไป ภายใต้แนวความคิดที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ ในด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน และการรณรงค์ลดโลกร้อนในชีวิตประจำวัน โดยได้มีการจัดเตรียมหลากหลายกิจกรรม เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชม อาทิ

– เรียนรู้วินัยในการใช้รถใช้ถนนและรับของรางวัลจากกิจกรรม Walk Rally
-ทดสอบระบบความปลอดภัยในการขับขี่ของโตโยต้าผ่านการทดลองขับ เครื่องจำลองการขับขี่เสมือนจริง ที่ได้ออกแบบโดยจำลองการขับขี่ในสภาวะต่าง ๆ มาเป็นอย่างดี

-รับชมภาพยนต์ผ่าน “โรงภาพยนต์ 4 มิติ” ที่จำลองภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติเพื่อให้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงที่สภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อโลกของเราได้อย่างชัดเจน
-นำขวดพลาสติคเหลือใช้บริจาคเข้าสู่ธนาคารขยะของโตโยต้า เพื่อรับสิทธิ์ร่วมเล่นเกมลุ้นของรางวัล
-ร่วมแบ่งปันวิธีลดโลกร้อนแก่เพื่อนเยาวชน พร้อมลุ้นรับรางวัล โดยเขียนคำขวัญผ่าน “ต้นไม้ของพ่อ”
-ชมวีดิทัศน์จากศูนย์ “Mobilitas” ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหลักสูตรที่โตโยต้าใช้ในการเสริมทักษะการขับขี่แก่สาธารณชน
-ชมระบบการทำงานของเครื่องยนต์ไฮบริดจากโตโยต้า ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการทั้งในด้านการขับขี่ ความปลอดภัย อีกทั้งยังมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด
-ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ และรับของรางวัลมากมาย

 

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักสงสัยและตั้งคำถาม รวมถึงการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพื่อหาคำตอบ อันจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษาผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของโตโยต้า ในการที่จะเติบโตควบคู่ไปกับสังคมไทยต่อไป

ที่มา: http://www.rssthai.com/reader.php?t=car&r=9259
Updated: February 21, 2017 — 2:08 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme