Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2 กลุ่ม ปตท. เดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำด้าน พลาสติกชีวภาพในเอเชียโดย ไทยแลนด์ อินดัสตรี้ดอทคอม

โดย ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม  วันที่ 2008-10-16 17:47:51     ปตท. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์หรือไบโอดีเซลแล้ว

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความพร้อมของ กลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้นำด้านพลังงานและปิโตรเคมีของไทย ที่จะสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม ตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศปี 2551-2555 ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการผลิตพลังงานทดแทนและพลาสติกชีวภาพของเอเชีย

โดย นอกจากทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์หรือไบโอดีเซลแล้ว

ล่าสุดกลุ่ม ปตท. ได้เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เพื่อ ให้สามารถผลิตเม็ดพลาสติกจากวัตถุดิบที่ไม่ใช่ปิโตรเคมี แต่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติได้โดยตรง และทำให้ประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบเม็ดพลาสติกชีวภาพ (Polylactic Acid – PLA) จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงกว่าพลาสติกทั่วไปถึงสามเท่า เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ทั่วโลกเพียงสองรายเท่านั้น

ทั้งนี้ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในแผนงาน 5 ปีของกลุ่ม ปตท. โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดังกล่าว

ดร.ไพรินทร์ เสริมว่าการจัดการด้านองค์ความรู้ (Knowledge Managem  ent) เป็น เครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรมทุกด้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวและความพร้อมในการพัฒนากลุ่ม ปตท. เป็นตัวแทนประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของเอเชีย

ในวันนี้ (16 ต.ค.51) กลุ่ม ปตท. ได้จัดงาน the 5th PTT Group Petrochemicals & Refining Technology Day 2008 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีปิโตรเคมีและการกลั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยธีม Go Green

โดยมีการนำเสนอองค์ความรู้ ทั้งในรูปแบบนิทรรศการและการบรรยายทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิของไทยและต่างประเทศรวม 13 ท่านมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย และแนวโน้มของการผลิตวัสดุและสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ      งาน PTT Group Petrochemicals & Refining Technology Day เป็นกิจกรรมที่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

ปตท. ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสะสมองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นพลังที่เข้มแข็งนำพากลุ่ม ปตท. สู่ความเป็นบริษัทด้านพลังงานและ ปิโตรเคมีข้ามชาติชั้นนำที่ยั่งยืนต่อไป  ส่วนสื่อสารธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปตท.          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่มา: http://www.newswit.com/news/2008-10-16/1ab7ab0fffd1de007ac472bad990213f/
Updated: February 21, 2017 — 1:50 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme