Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10 การใช้วิธีการฉายรังสีแกมมาลดการสูญเสียของมะขามหวานระหว่างการเก็บรักษา

การทำลายมะขามหวานของแมลง

มะขามหวานฉายรังสีพร้อมฉลาก

การวางจำหน่ายมะขามหวานฉายรังสีในศูนย์การค้าของกรุงเทพมหานคร

การใช้วิธีการฉายรังสีแกมมาลดการสูญเสียของมะขามหวานระหว่างการเก็บรักษา

เชื้อราและแมลงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่มะขามหวาน การผึ่งแดด การอบด้วยไอน้ำ ลมร้อน และเตาไมโครเวฟ  สามารถลดปัญหาที่เกิดจากเชื้อราได้ แต่ไม่สามารถกำจัดแมลงที่อยู่ภายในฝักมะขามหวานได้ทั้งหมด  จากการศึกษาวิจัยพบว่า ถ้านำมะขามหวานไปลดความชื้นลงด้วยการผึ่งแดด หรืออบไอน้ำ หรืออบด้วยตู้อบไมโครเวฟและนำไปฉายรังสีปริมาณ 1 กิโลเกรย์ จะสามารถลดการสูญเสียของมะขามหวานจากเชื้อราและแมลงได้อย่างสมบูรณ์  ทั้งนี้ การลดความชื้นในเนื้อมะขามหวานลงจะทำให้เชื้อราไม่สามารถเจริญได้  ส่วนแมลงที่อาจติดมาในฝักมะขามหวานจะถูกทำลายจนหมดสิ้นด้วยการฉายรังสีแกมมา  มะขามหวานที่ผ่านการฉายรังสีแล้วสามารถเก็บได้นานไม่น้อยกว่า 8 เดือน โดยยังมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ชิม  การทดลองวางจำหน่ายมะขามหวานฉายรังสีในบริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ศูนย์การค้าของกรุงเทพมหานครและบางจังหวัดในภาคอีสาน  พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อมะขามหวานฉายรังสีไปรับประทานแล้ว  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) มีความพอใจคุณภาพของมะขามหวานฉายรังสีในเรื่องการปลอดจากเชื้อราและแมลง

ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการนำมะขามหวานไปฉายรังสี

  1. ก่อนนำมะขามหวานไปฉายรังสีจะต้องไปยื่นขอใบอนุญาตการใช้ฉลากมะขามหวานฉายรังสีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน  เมื่อได้รับเลขทะเบียน อย. มะขามหวานฉายรังสีแล้วจึงจะนำมะขามหวานไปรับการฉายรังสีได้
  2. สวนมะขามหวานควรมีการควบคุมการระบาดของราและแมลงโดยการพ่นสารเคมีหากพบการระบาด  เก็บมะขามหวานที่แก่จัดอย่าให้ฝักแตก ตัดก้านที่ขั้วให้สั้น คัดเลือกเอาแต่ฝักที่ดี ไม่แตก และไม่มีร่องรอยการทำลายของแมลง
  3. นำไปผึ่งแดดประมาณ 1/2 วัน แล้วนำมากองรวมกันในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
  4. เรียงบรรจุมะขามหวานลงในกล่องพีวีซีที่สามารถป้องกันแมลงจากภายนอกไม่ให้เข้าไปได้อีก
  5. บรรจุน้ำหนัก 1 หรือ 1/2 กิโลกรัม ปิดฝาให้สนิทและปิดผนึกด้วยกาวเทปพลาสติก  ติดฉลากผลิตภัณฑ์ฉายรังสีให้เรียบร้อย
  6. ส่งมะขามหวานไปฉายรังสีที่ศูนย์ฉายรังสี หรือโรงงานฉายรังสีที่อยู่ใกล้เท่าที่โอกาสจะอำนวย

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายยุทธ์พงศ์    ประชาสิทธิศักดิ์
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์     สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
16   ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   10900
โทรศัพท์  02-579-5230,  02-596-7600 ต่อ 2321       โทรสาร 02-562-0121
โทรศัพท์มือถือ  089-817-2142                       E-mail  yuthapop@yahoo.com

ที่มา: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-354-4466 ต่อ 612, 613, 633, แฟ็กซ์. 02-354-3712
http://www.most.go.th
Updated: February 21, 2017 — 1:41 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme