Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

7.\’นาม\’ เปิดตัวส้วมนาโนหยุดแบคทีเรีย

 
จุฬาฯต่อยอดงานวิจัยด้านนาโน หลังจากผลิตเสื้อปลอดกลิ่นสำเร็จ เผยจับมือบริษัทสุขภัณฑ์ทำส้วมอนามัยปลอดแบคทีเรียขจัดกลิ่นได้ 100%

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :       นางวรางคณา กลิ่นสุคนธ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านเทคนิค บริษัท นาม สุขภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย โดยได้นำการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการเคลือบผิวสุขภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ทีมวิจัยได้นำสารไททาเนียมไดออกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเซรามิคอยู่ในตัวมาพ่นเคลือบสุขภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงอนุภาคทางเคมีเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโน หรือ โลหะเงิน ซึ่งทำหน้าที่จับกับสารพันธุกรรมของแบคทีเรียไม่ให้มีการแบ่งตัว  ก่อนหน้านี้ สถาบันฯได้พัฒนาเทคโนโลยีนาโนบนผิววัสดุที่เป็นไยผ้า หรือเสื้อนาโนที่ออกจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด แต่สำหรับงานวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์นำเอาสารนาโนมาใช้บนพื้นวัสดุที่เป็นเซรามิคเป็นครั้งแรก “การนำสารละลายทั้ง 2 ชนิดมาใช้กับสุขภัณฑ์นั้นเมื่อเราหาได้สูตรที่ชัดเจน และนำมาฉีดพ่นเพื่อเคลือบสารละลายดังกล่าวลงในสุขภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมก่อนนำไปเผา สารดังกล่าวจะยึดติดอยู่บนสุขภัณฑ์ไปตลอดอายุการใช้งาน” นักวิจัยกล่าว

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยาโดยร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า สารดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดได้ที่ 70 -80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสารที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อเพียง 60 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น สำหรับรุ่นของสุขภัณฑ์ที่บริษัทนามฯ เตรียมส่งลงตลาดมีชื่อเรียกทางการค้าว่า “Stealth Guard Titania Silver Nano” โดยจะเริ่มผลิตสุขภัณฑ์เพื่อสุขภาพรุ่นใหม่นี้ในเดือนกรกฎาคมกับผลิตภัณฑ์ 13 รุ่น ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และกำลังจำหน่ายอยู่ในตลาด ก่อนที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของบริษัท

งานวิจัยดังกล่าวได้จดสิทธิบัตรและถ่ายทอดให้กับบริษัทนาม สุขภัณฑ์ จำกัด เพื่อนำไปพัฒนาเป็นสุขภัณฑ์ โดยในเบื้องต้นทางสถาบันจะจำหน่ายสารตั้งต้นทั้ง 2 ชนิดให้กับบริษัทเพื่อนำไปเคลือบกับผลิตภัณฑ์ และในอนาคตจะต่อยอดผลงานเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสารตั้งต้นรวมถึงศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำสารดังกล่าวไปใช้กับ ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเช่น พื้นปูกระเบื้องเซรามิค เป็นต้น

ที่มา: http://www.thairssfeed.com/news/0000000499INBOD/
Updated: February 21, 2017 — 1:23 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme