Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 กล่องไร้กาว

ก.วิทย์คัด ‘กล่องไร้กาว’ ที่ 1 บรรจุภัณฑ์ขนมไทย

11 สิงหาคม 2549 09:18 น.
นักออกแบบอิสระชูผลงานบรรจุภัณฑ์ “ไม่ใช้กาว” คว้ารางวัลชนะเลิศจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมไทย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ด้านเอสแอนด์พี เตรียมต่อยอดผลงาน นำไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้งานจริง

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :      นายสักขี แสนสุภา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วว.ร่วมกับภาคเอกชนคือ บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จำกัด บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด “ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมไทย” ครั้งที่ 6 ปี 2549 โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 320 ผลงาน

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ นายวรรณนพ แซ่โง้ว นักออกแบบอิสระ เจ้าของผลงาน “มะลิทอง” ซึ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยมีรูปลักษณ์โดดเด่น ใช้ทรัพยากรกระดาษน้อย ไม่ใช้กาว ตลอดจนมีลูกเล่นที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสินค้าชนิดต่างๆ ได้ และที่สำคัญผลงานดังกล่าวสามารถผลิตได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม

ขณะที่ผลงานที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผลงานชื่อว่า “สวนขนม” ของนายเศรษฐพล แย้มสวัสดิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ผลงานชื่อ “ดอกไม้” ของนายธนอรรถ์ รัติโก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นเดียวกัน

“ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นอกจากจะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประโยชน์และประสิทธิภาพในการใช้งานแล้ว ความสามารถในการผลิตในเชิงพาณิชย์ ยังเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้” นายสักขี กล่าวและว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรวมถึงรูปแบบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้มาตรฐาน จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมไทยสู่ระดับสากล
การประกวดกำหนดให้ระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อตราสินค้า ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน เครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย บาร์โค้ด คำแนะนำในการเก็บรักษา ไว้บนบรรจุภัณฑ์ตามความเหมาะสม โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์หน่วยย่อย 3 ชนิดขึ้นไปภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน

นายเจริญสุข ภาวศิริพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย กล่าวว่า บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท มีโครงการที่จะปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวสินค้า ทั้งในเรื่องของสีสัน และขนาดของบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบ พร้อมกับศึกษาความคุ้มทุนในการผลิต ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของเอสแอนด์พีในอนาคต

ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เงินรางวัล 30,000 บาท และเดินทางไปชมนิทรรศการด้านบรรจุภัณฑ์นานาชาติ “โตเกียว แพค” ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม นี้ จากการสนับสนุนของบริษัท สยามทบพัน ถือเป็นครั้งแรกของการประกวดที่นำผู้ชนะเลิศไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ในช่วงเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้ บริษัทยังได้เช่าพื้นที่ของสยามพารากอน จัดแสดงผลงาน และสินค้าของบริษัท โดยจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/2006/08/11/s001_127338.php?news_id=127338
Updated: February 21, 2017 — 1:18 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme