Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ไอเดีย มทร.ธัญบุรี เจ๋ง สร้างระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วย RFID

ไอเดีย  มทร.ธัญบุรี เจ๋ง
สร้างระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วย  RFID

                ปัจจุบันจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยม  เพราะว่าสะดวกสบายในการขับขี่  คล่องตัวสำหรับผู้ที่เดินทางในเวลาเร่งด่วน  และยังมีราคาที่ย่อมเยา  แต่การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ก็เกิดขึ้นทุกวัน  เพราะว่ารถจักรยานยนต์บางคันยังมีไม่มีระบบป้องกันการขโมย  ที่ดีพอทำให้รถจักรยานยนต์โดนโจรกรรมนำออกไปขายตามประเทศเพื่อนบ้าน  ด้วยเหตุดังกล่าว  นายเชิดศักดิ์  ทำทอง  นายอัสรีย์  อีแต  นักศึกษา อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม  และ  อาจารย์  บัญชา  แสนโสดา  อาจารย์สาขาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงได้ผลิตระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์  ด้วย  RFID  ขึ้นมา
อาจารย์บัญชา  อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification) ว่า เป็นระบบระบุตัวบุคคลด้วยคลื่นวิทยุ ทำให้ผู้ใช้สามารถผ่านระบบ หรือเข้าใช้ระบบได้โดย ใช้ป้าย RFID หรือ RFID Tags เนื่องจาก RFID Tags แต่ละอันจะมีรหัสประจำตัวที่ ไม่ซ้ำกัน รหัสที่ตรงกันเท่านั้นจึงจะสามารถผ่านระบบนั้นได้  ตัวอย่างการใช้งานในปัจจุบัน เช่นรถไฟฟ้าใต้ดิน เหรียญที่ใช้ผ่านประตูก็เป็น RFID Tags ซึ่งเหรียญจะมีข้อมูลของราคาไปอ้างอิง  การซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต สินค้าบางตัวที่ราคาแพงจะมี RFID Tags อยู่ด้านหลังฉลากสินค้าเพื่อตรวจสอบการสูญหาย หรือช่วยในการเช็คสต๊อคสินค้า
ID  Card ของพนักงานก็เป็น RFID Tags สามารถลงเวลาทำงาน ตรวจจับการเข้าออกได้ เพียงเอาบัตรพนักงานไปไว้แตะที่ตัวอ่าน   ระบบ E-passport ทีเป็น passport รุ่นใหม่ก็จะฝังข้อมูลของเจ้าตัวไว้ในชิพ เมื่อผ่าน ตม. ก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้เลย
สำหรับ  ระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วย RFID  ที่ทำขึ้น เป็นการนำ RFID มาใช้ประโยชน์ โดยนำ RFID Tags มาเป็นพวงกุญแจ (RFID Key) ผู้ใช้เพียงแต่นำพวงกุญแจไปไว้ใกล้ตัวอ่าน (RFID Reader) ที่ติดตั้งไว้ที่ตัวรถ ก็จะสามารถปลดระบบล็อคได้ และใช้งานรถได้ ตามปกติ แต่ถ้าไม่มีพวงกุญแจนั้นก็จะใช้ไม่ได้เพราะระบบจะล๊อค โดยตัดวงจรสวิทช์ไม่ให้สามารถใช้กุญแจผีได้  ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับความสูง ป้องกันไม่ให้มีการยกรถ ติดตั้งสวิทช์ที่ขาพักเพื่อกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน หากไม่เอาขาตั้งขึ้นในเวลาที่กำหนด ระบบก็จะเข้าสู่โหมดป้องกัน เมื่อมีการโจรกรรมรถทั้งการใช้กุญแจผีหรือยกรถขึ้นรถบรรทุก ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ระบบส่ง  เสียง Alarm และส่ง SMS ไปยังเบอร์มือถือของเจ้าของรถ พร้อมกับตัดระบบสตาร์ททั้งหมด แต่หากมีการ Alarm  แล้วจะยกเลิก ก็ต้องนำ RFID Keys นั้นมาไว้ใกล้ RFID Reader ก็จะปิดระบบได้
                ดังนั้นระบบนี้จะช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น ที่จะสามารถใช้งานรถจักรยานยนต์ได้ การใช้ RFID มีข้อดี  คือสะดวก เราไม่ต้องกดปุ่มอะไร ไม่ต้องกดรหัส เพียงนำพวงกุญแจไปไว้ใกล้จุดที่อ่าน ระบบก็จะสื่อสารกันเองผ่าน  คลื่นวิทยุ แล้วจึงไปสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ส่ง SMS, ตัดระบบสตาร์ท, ส่งเสียง Alarm ให้หยุดทำงาน  ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  อาจารย์บัญชา  โทร.  081-694-3084 หรือ www.rmutt.ac.th

ชลธิชา  ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Updated: February 21, 2017 — 12:27 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme