Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน และแผ่นอะคริลิคนำแสงประหยัดพลังงาน

แผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน  และแผ่นอะคริลิคนำแสงประหยัดพลังงาน
2  นวัตกรรมสุดเจ๋ง  ฝีมือ  อาจารย์  มทร.ธัญบุรี  สร้างชื่อที่กรุงโซล

“แผ่นป้ายโฆษณา  ส่วนใหญ่นิยม  อะคริลิค (Acrylic)   ปัจจุบันแผ่นป้ายที่ให้สีสันสวยงาม และสามารถให้ความโปร่งแสง เมื่อยามเปิดไฟในเวลากลางคืนจะได้รับความนิยมมาก  แต่ปัญหาของการประยุกต์ใช้ในการทำป้ายโฆษณาที่มีสีสันสวยงามและมีความโปร่งแสงจะต้องมีการใส่ผงสี (pigment) ลงไปในเนื้อของแผ่นอะคริลิคเพื่อปิดบังหลอดไฟที่อยู่ภายในแผ่นป้าย  แต่การเติมผงสีลงไปจะบดบังการทะลุผ่านของแสง เมื่อถึงเวลากลางคืนที่จะต้องเปิดไฟ  จึงจำเป็นต้องใช้หลอดไฟเป็นจำนวนหลายหลอดเพื่อทำให้สว่างและเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในการใช้งานเป็นอย่างมาก
จากปัญหาดังกล่าว  ดร.ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)ธัญบุรี  และคณะผู้วิจัย  จึงคิดค้นนวัตกรรม Energy Saving White Acrylic Sheet (ESWA))  แผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน  และ  Energy Saving Acrylic Display (ESD)  แผ่นอะคริลิคนำแสงประหยัดพลังงาน  ผลงานทั้งสองชิ้นทำให้อาจารย์ได้รับพิจารณาให้รับรางวัล  เหรียญทอง “Gold Prize”  จากงาน Seoul International Invention Fair 2008 (SIIF 2008)  ซึ่งเป็นการเสนอผลงานและเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ณ  ประเทศเกาหลี  โดยมีสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้นจำนวน 479 ผลงาน จาก 34 ประเทศ ทั่วโลก เข้าร่วมแสดงและประกวดสิ่งประดิษฐ์
อาจารย์  เล่าว่า  Energy Saving White Acrylic Sheet (ESWA))แผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน  เป็นงานวิจัยร่วมกันกับบริษัทแพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก(สนช.)  ลักษณของแผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน  คือ  การนำผงสี  สีขาวหลากหลายชนิดมาผสมกันเพื่อให้มีค่ากำลังซ่อนแสง(hiding power)ที่เหมาะสม  ทำให้แสงสว่างจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่อยู่หลังป้ายชื่อห้างร้าน สามารถส่องผ่านออกมาได้มาก ทำให้ป้ายดังกล่าวมีความสว่างชัดเจนในเวลาค่ำคืน  โดยมีค่าความทึบแสง (opacity) 85.32 % ซึ่งสามารถปิดบังลำของหลอดไฟที่อยู่เบื้องหลังของแผ่นป้ายได้  ในขณะที่แผ่นอะคริลิคสีขาวปกติมีค่าความทึบแสง (opacity) 92.85 % จึงยอมให้แสงสว่างจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ส่องผ่านออกมาได้น้อยกว่า  และเมื่อทำการวัดความสว่างเมื่อมีการเปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 16 วัตต์ เพียงจำนวน 2 หลอด “แผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน” ที่ผลิตได้จะให้ค่าความสว่างเฉลี่ย 741.11 lux   ซึ่งให้ความสว่างมากกว่าแผ่นป้ายอะคริลิคสีขาวปกติที่ใช้งานในปัจจุบันเมื่อมีการเปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 16 วัตต์ จำนวน 3 หลอด   ดังนั้นในการนำ “แผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน”ไปใช้ในการทำป้ายชื่อหรือป้ายโฆษณาต่างๆ  จะสามารถลดจำนวนของหลอดไฟที่ต้องใช้ในการทำตู้ไฟเพื่อให้ความสว่างแก่แผ่นป้ายลงได้ถึง 1 ใน 3 ส่วน ซึ่งจะเป็นการช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการให้ความสว่างแก่ป้ายไปได้  นอกจากนี้ยังมีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าแผ่นอะคริลิคสีขาวปกติ โดยมีความต้านทานต่อการหักงอที่ดีกว่า
สำหรับ  Energy Saving Acrylic Display (ESD)แผ่นอะคริลิคนำแสงประหยัดพลังงานร่วมมือกับบริษัทแพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด  และขอทุนสนับสนุนจากโครงการ ทุนสนับสนุนโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี โดย (สกว.)  ในการทำการวิจัยมีแนวความคิดมาจากปรากฎการณ์  “ทินดอลล์”   ปรากฏการณ์ที่เมื่อฉายแสงผ่านคอลลอยด์จะมองเห็นลำแสงชัดเจน  เพราะว่าแสงจะมีการกระจายตัวในตัวกลางที่อยู่ในคอลลอย์ เพราะอนุภาคเล็กๆที่อยู่ในคอลลอยด์จะช่วยในการกระเจิงของแสง  ลักษณะแผ่นอะคริลิคนำแสงประหยัดพลังงาน  มีการเติม “สารช่วยในการกระจายแสง” ลงไปในปริมาณเล็กน้อย จึงช่วยทำให้สามารถให้ความสว่างได้มากกว่าแผ่นอะคริริคใสโดยปกติ (GP) ที่ไม่มีการเติมสารช่วยในการกระจายแสง  “สารที่ช่วยในการกระจายแสง”  เป็นสารอนินทรีย์ที่มีอนุภาคขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ในเนื้ออะคริลิค  โดยที่อนุภาคดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการกระเจิงแสงที่ส่องผ่านเข้ามาในแผ่นอะคริลิค แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าจึงไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรง แต่มีการกระจายไปทั่วทั้งแผ่นอะคริลิค  ถึงแม้จะมีรอยขีดข่วนเกิดขึ้นก็จะไม่กระทบต่อการให้ความสว่าง หรือเกิดจุดบอดของการกระจายแสงเนื่องจากผลของการกระเจิงแสงเกิดจากการที่มีสารช่วยในการกระจายแสงกระจายตัวอยู่ในเนื้ออะคริลิค  ซึ่งจะแตกต่างจากแผ่นอะคริลิคนำแสงที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่ใช้กรรมวิธีการปรับปรุงผิวหน้าให้มีพื้นผิวที่ลักษณะขรุขระ เพื่อช่วยในการกระเจิงแสง  ดังนั้นถ้ามีรอยขีดข่วนเกิดขึ้น จะลดประสิทธิภาพในการกระเจิงแสงลง  ทำให้เกิดจุดบอดของการกระจายแสง
ผลงานทั้งสองได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้ว   สำหรับผู้ที่สนใจผลงานทั้ง  2 ชิ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์  โทร. 02-549-4834   และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทั้งสองนั้นได้ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม  เขตลาดกระบัง
โทร.  0-2326-0500 หรือ www.rmutt.ac.th

ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
0-2549-994

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Updated: February 21, 2017 — 12:25 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme