Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

“เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง” ภูมิปัญญาเด็ก มทร.ธัญบุรี

“เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง” ภูมิปัญญาเด็ก มทร.ธัญบุรี
โดย…กองบรรณาธิการ
“เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง”  ภูมิปัญญาเด็ก  มทร.ธัญบุรี
รางวัลชนะเลิศโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ  การันตีประสิทธิภาพ

เม็ดบัวหลวง  มีสรรพคุณมากมายทางยา  เช่น  บำรุงสมอง  บำรุงประสาท  บำรุงเลือด  แต่การทานเม็ดบัวคือจะต้องปอกเปลือกเม็ดบัวหลวงก่อนทาน  ในทางการค้าวิธีการปอกเปลือกเม็ดบัวหลวงที่จะจำหน่ายในปัจจุบัน  เกษตรกรจะต้องใช้มีดกรีดเม็ดบัว  แล้วใช้มือแกะออก  ทำให้เกษตรกรเลี่ยงต่อการถูกมีดบาด  และใช้เวลาในการปอกสูง  จากปัญหาดังกล่าว  3  หนุ่มจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี
“ต้นกล้า”  นายเพทาย  ศรีสุดโต  “โจ้” นายปวริส  พิมพาเรียน  “ต้น”  นายทิพากร อัปมาเก  นักศึกษาชั้นปีที่  4  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมี  ดร.จตุรงค์  ลังกาพินธุ์  และ  ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร  เป็นผู้ดูแลและคอยให้คำปรึกษา  ออกแบบและประดิษฐ์  “เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง”  ขึ้นมา  โดยเจ้าเครื่องดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร  ภายในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 15  ซึ่งเป็นการประกวดโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย  โดยมี  11  มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ซึ่งได้คว้ารางวัลชนะเลิศมาถึง  3  รางวัล คือ  รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์  การนำเสนอ  และการนำไปใช้งาน
ทั้งสามหนุ่มเจ้าของผลงาน  เล่าว่า  แนวคิดของการออกแบบและประดิษฐ์มาจากที่อาจารย์ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนได้เห็นเครื่องแกะเม็ดบัวหลวงที่ประเทศจีน  แต่เครื่องดังกล่าวมีราคาแพง  และมีระบบงานค่อนข้างซับซ้อน  ถ้านำเข้ามาจากจีนจะต้องใช้ต้นทุนสูง  จึงได้รวมกลุ่มกันคิดออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง  เพื่อลดเวลาและแรงงานในการแกะเม็ดบัวหลวงให้กับเกษตรกร  สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแกะเม็ดบัวหลวงขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาไทย  ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
การออกแบบเครื่องจะใช้หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมและโปรแกรมด้าน  CAD  ช่วยออกแบบ  ซึ่งตัวเครื่องจะประกอบด้วย  ชุดใบมีดกรีด  ชุดสายพานลำเลียง  ระบบส่งกำลัง  และมอเตอร์ไฟฟ้า  0.25  แรงม้าเป็นต้นกำลัง  หลักการทำงานของเครื่องเริ่มจากการทำงานป้อนเม็ดบัวหลวงลงในช่องป้อน หลังจากนั้นสายพานลำเลียงจะลำเลียงเม็ดบัวหลวงหมุนผ่านชุดใบมีด และร่วงสู่ช่องทางออก จากการทดลองพบว่าเครื่องแกะเม็ดบัวหลวงต้นแบบสามารถทำงานได้ดีที่อัตราลำเลียงของสายพาน  ลำเลียง 4 เมตรต่อวินาที มีความสามารถในการทำงาน 4.7 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ในการแกะเม็ดบัว 71.4% เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเม็ดบัว 3.9% และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 5.8 วัตต์-ชั่วโมง จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่าเมื่อใช้เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง 2,400 ชั่วโมงต่อปี จะมีระยะเวลาคืนทุน 0.11 ปี และจุดคุ้มทุน 55.42 ชั่วโมงต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับการแกะด้วยแรงงานคน
โดยราคาต้นทุนการประดิษฐ์เครื่องต้นแบบ  เครื่องแกะเม็ดบัวหลวงอยู่ที่  5,000  บาท

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดร.จตุรงค์  ลังกาพินธุ์  โทร.02-549-3328  หรือ www.rmutt.ac.th

 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Updated: February 21, 2017 — 12:19 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme