Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

มทร.ธัญบุรี โชว์กึ๋น คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันสะพานเหล็ก

ผ่านพ้นไปแล้วกับการแข่งขันสะพานเหล็ก  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  2551  ซึ่งเป็นโครงการการแข่งขันประกวดโครงสร้างสะพานเหล็ก  ของนิสิตและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่  6  กว่า  21  สถาบัน  35  ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้มีโอกาสนำความรู้ต่างๆ  ที่ได้ศึกษาในวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติการ  มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน  โดยมีปัจจัยการตัดสินจาก  5  ข้อ  คือ  1.  ความเร็วในการประกอบโครงสร้าง  2.  น้ำหนักของสะพาน  3.  จำนวนคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  4.  ค่าความโก่งตัว  5.  การพรีเซ็นต์ผลงาน  แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม  20  คะแนน  รวมเป็น  100  คะแนน  ทุกทีมจะไปถึงชัยชนะได้ต้องอาศัยการวางแผนและการทำงานเป็นทีม  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในงานวิศวกรรมที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกฝนในโครงการนี้รวมถึงการสร้างเครือข่าย  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน
ทีมที่คว้าชัยชนะไปครองก็คือ “The  Impossible”  5  หนุ่มกับอีก  1  สาว  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)ธัญบุรี  ประกอบด้วย  (พลอย)  น.ส.วรงพร  รุ่งจำรัส  (กระต่าย)  นายพิชัย  มีคุณ  (ติ๊ก)  นายฉลอง  กองสุข  (อาร์ท)  นายธนวัฒน์  สิงห์กลาง  (นัส)  นายมนัส  ทำนา  โดยทั้ง  5  คนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  3    และ(ม่อน)  นายพูลสวัสดิ์  ถนัดกิจภัทราวุธ  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สถิติที่ทำให้คว้าแชมป์   ความเร็วในการประกอบ  24.17  นาที  น้ำหนักของสะพาน  51.60  กิโลกรัม  จำนวนสมาชิก  6  คน  ค่าความโก่งตัวของผลต่างระหว่าง  1000  และ  500  กิโลอยู่ที่  3.89  มิลลิเมตร  พรีเซ็นต์  18.00  คะแนน  ผลรวม  100  คะแนน  “The  Impossible”  ทำผลรวมออกมาได้  90.48  คะแนน  ซึ่งเป็นการทำลายสถิติที่แข่งขันทั้ง  5  ครั้งที่ผ่านมา
“นัส”  นายมนัส  ทำนา  และ  “อาร์ท”  นายธนวัฒน์  สิงห์กลาง  ผู้ออกแบบโครงสร้างของสะพาน  เล่าว่า  กว่า  1  อาทิตย์ที่ออกแบบโครงสร้าง  จากที่พวกเขาทั้งสองคนได้ศึกษาข้อมูลจากการประกวดครั้งที่ผ่านมา  ก็นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้  และออกแบบโครงสร้างของสะพาน  โดยแนวการออกแบบจะออกแบบโครงสร้าง“โครง  Arch”  ซึ่งลักษณะของโครงส้รางจะคล้ายรูปโดม  นิยมทำเป็นโครงสร้างหลักของอาคารใหญ่ในยุโรป  คุณสมบัติ  คือ  การเปลี่ยนแรงที่ลงมาในแนวดิ่ง  ให้เป็นแรงตามแนวแกน  เพื่อให้สามารถถ่ายแรงลงสู่ฐานทั้งสองด้าน  ลักษณะของโครงจะสวยงาม  แต่ข้อเสียคือจะมีส่วนประกอบเยอะทำให้มีน้ำหนักมาก  แต่ก็ไม่เป็นปัญหา  เพราะได้ประยุกต์ตัดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป
“พลอย”  น.ส.วรงพร  รุ่งจำรัส  หญิงสาวหนึ่งเดียวในทีม  เล่าว่า  รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับผิดชอบการพรีเซ็นผลงาน  ซึ่งหน้าที่  ที่ได้รับถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญมาก  ตนเองจะต้องมีการเตรียมข้อมูล  เวลาที่คณะการกรรมสอบถามข้อสงสัยจะได้ตอบได้  ในฐานะที่ตนเองเรียนกับวิศวโยธา  จะถูกมองว่าไม่เหมาะกับผู้หญิง  แต่ตรงกันข้ามกับตนเองที่ภาควิชานี้ทำให้ตนเองได้รับความรู้มากมาย  โดยเวทีนี้เป็นเหมือนเวทีที่ทำให้ตนเองได้แสดงศักยภาพของภาควิชาวิศวโยธาอย่างเต็มที่  เหมือนกับตอนที่ตนเองเลือกเข้ามาศึกษาหาความรู้  เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต
ลูกทีมอีก  2  คน  (ติ๊ก)  นายฉลอง  กองสุข  และ  (ม่อน)  นายพูลสวัสดิ์  ถนัดกิจภัทราวุธ  เล่าว่า  ระหว่างที่แข่งขันรู้สึกตื่นเต้นมาก  ตอนที่ซ้อมประกอบและตอนที่แข่งขันจริง  แตกต่างกันมาก  ระหว่างที่แข่งขันภายในทีมประกอบส่วนประกอบผิดตำแหน่ง  และต้องทำงานแข่งกับเวลา  ทุกคนก็เลยช่วยคิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  โดยการแข่งขันก็ผ่านไปได้ด้วยดี  “ในการทำงานเป็นทีมการยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกทีมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้  ถ้าใจทั้งหมดของพวกเรารวมเป็นหนึ่ง  มุ่งมั่นกับสิ่งที่ทำอยู่  ชัยชนะรออยู่ที่เส้นชัย”        
และทีมจะไม่ถึงฝั่งเลยถ้าขาด  “กระต่าย”  นายพิชัย  มีคุณ  หัวหน้าทีม  เล่าว่า  รู้สึกภูมิใจที่ได้พาลูกทีมคว้าชัยชนะในครั้งนี้  ครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ  เป็นเกียรติ์แก่ตนเอง  ลูกทีม  และสถาบัน  เป็นครั้งแรกและโครงการแรกที่ตนเองและเพื่อนภายในทีมลงแข่งขัน  ได้นำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา  มาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้  “ทำให้รู้ว่าการทำงานจริงกับในห้องเรียนแตกต่างกันมาก”  ก่อนที่จะประกวดได้บอกกับลูกทีมว่า  ทุกคนจะต้องไม่สร้างความกดดันให้กับการแข่งขันในครั้งนี้  ทุกคนมาด้วยใจ  มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่เรียนมาใช้ให้ได้มากที่สุดรางวัลชนะเลิศที่ทีม  “The  Impossible”  ได้มาครั้งนี้เป็นเพราะความเป็นหนึ่งของลูกทีม  ยอมรับเหตุผลของกันและกัน    กระต่ายกล่าวทิ้งท้าย

ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี
0-2549-4994 หรือ www.rmutt.ac.th

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Updated: February 21, 2017 — 12:18 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme