Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

รูปภาพประกอบ

ภาพที่ 1  ผลิตภัณฑ์สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life)

เทคโนโลยีสมุนไพรและเภสัช

ชื่อเทคโนโลยี  สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ที่ก่อให้เกิดสิว

รายละเอียด
ความสำคัญของปัญหา

ไททาเนียมไดออกไซด์จัดเป็นสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสูง (photocatalyst) ดังจะเห็นได้จากมีการประยุกต์
ใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดสารอินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ มากมาย โดยไททาเนียมไดออกไซด์จะถูกกระตุ้นด้วยแสงที่ช่วงความยาวคลื่นน้อยกว่า 385 นาโนเมตร เพื่อกระตุ้นให้เกิดอิเลคตรอนคู่อิสระที่สามารถทำปฏิกิริยากับโมเลกุลน้ำ และเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระเช่น hydroxyl ions และ superoxide ions ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบการประยุกต์ใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อยู่บริเวณผิวหนังและเป็นสาเหตุสำคัญของการก่อให้เกิดสิว โดยเชื้อแบคทีเรีย P. acnes จะปล่อยเอนไซม์ไลเปส (lipase) เพื่อย่อยไขมันจากต่อมไขมันให้เป็นกรดไขมันอิสระ และปล่อยเอนไซม์โปรตีเอส (protease) เอนไซม์ไฮยาลูโลนิเดส (hyaluronidase) และสารเคมีที่มีผลทำให้เกิดการอักเสบและเกิดตุ่มหนองที่ผิวหนังในที่สุด ดังนั้น การนำคุณสมบัติของไททาเนียมไดออกไซด์และสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงชนิดอื่นๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ที่ก่อให้เกิดสิว จึงนับเป็นทางเลือกสำคัญ

สรุปเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการพัฒนาสูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงภายใต้รังสีอุลตร้าไวโอเลตและแสงที่ตามองเห็น เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P. acnes
จุดเด่นของเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการพัฒนาสูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ที่พัฒนาได้มีจุดเด่น ดังนี้

  1. สามารถพัฒนาสูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการป้องกันและรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ได้ โดยสารผสมดังกล่าวประกอบด้วยสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่เป็นสารไททาเนียมไดออกไซด์และประกอบด้วยสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงชนิดอื่น เช่น อนุภาคนาโนเงิน อีกทั้ง ยังประกอบด้วยโซเดียมเปอร์บอเรต แมกนีเซียมซิลิเขต กรดซิตริก เพื่อช่วยสนับสนุนการทำปฏิกิริยาของสารไททาเนียมไดออกไซด์ในช่วงรังสีอุลตร้าไวโอเลตและช่วงแสงที่ตามองเห็นได้อีกด้วย
  2. ผลจากการศึกษาในอาสาสมัครพบว่า เมื่อทดลองใช้สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์ที่พัฒนาได้จำนวน 2 ครั้ง / วัน เป็นเวลา 28 วัน จะสามารถลดจำนวนและความรุนแรงของสิวที่เกิดขึ้นได้จริงอย่างมีนัยสำคัญ  นอกจากนี้ สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์ที่พัฒนาได้ดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังอีกด้วย

เจ้าของผลงาน      ดร.อุรชา  รักษ์ตานนท์ชัย, นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข้อมูลติดต่อ         โทรศัพท์  0 2564 7100 ต่อ 6552, โทรสาร 0 2564 6985
E-mail  uracha@nanotec.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

ที่มา: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-354-4466 ต่อ 612, 613, 633, แฟ็กซ์. 02-354-3712
http://www.most.go.th

Updated: February 21, 2017 — 12:03 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme