Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

9.ผิวหนังเทียมรู้สัมผัส

9.ผิวหนังเทียมรู้สัมผัส

กุญแจสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ฉลาดรอบรู้ และมีประสาทสัมผัสเป็นธรรมชาติเหมือนคน ขึ้นอยู่กับการพัฒนาวิธีทำให้หุ่นสามารถรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวให้ได้มากที่สุด ดังนั้น ทาคาโอะ โซเมยะ นักวิจัยมหาวิทยาลัยโตเกียว ก็เลยสร้างแผ่นฟิล์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเซ็นเซอร์วัดแรงกดและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิฝังอยู่ภายใน สามารถโค้งงอและยืดหยุ่นได้ จึงเหมาะที่จะนำไปใช้สร้างเป็นผิวหนังเทียมที่สามารถรับรู้สัมผัสให้กับหุ่นยนต์ แต่หากไม่อยากใช้เป็นผิวหนังเทียมก็สามารถประยุกต์ใช้เป็นพรมอัจฉริยะ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ ตอนนี้ยังไม่จำหน่าย เพราะเป็นเพียงต้นแบบเท่านั้น
ที่มา: http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=2&post_id=55
Updated: February 21, 2017 — 11:41 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme