Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2.ไบโอเทคแปรรูปข้าวสาลีทำน้ำชาล้างพิษ

ศูนย์ไบโอเทคร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกคู่มือแนะนำการลงทุนและการทำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในไทย เป็นแนวทางให้กับผู้ริเริ่มทำธุรกิจไบโอเทค
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :      ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงจุดประสงค์ของโครงการจัดทำ ไทยแลนด์ ไบโอเทค ไกด์ 2006/2007 ว่า ต้องการให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และทำให้ทั่วโลกรู้จักกับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของไทย
“มีคนต่างประเทศสอบถามอยู่ตลอดเวลาว่า เทคโนโลยีชีวภาพของไทยมีอะไรบ้าง และมีบริษัทด้านไหนบ้าง การจัดทำไทยแลนด์ ไบโอเทค ไกด์ 2006/2007 ครั้งนี้ จึงเป็นครั้งแรกที่ได้รวบรวมบรรดาบริษัทในประเทศไทยที่ทำธุรกิจด้านไบโอเทคมาไว้ที่เดียว เปรียบเสมือนเป็น ‘สมุดหน้าเหลือง’ ของอุตสาหกรรมด้านนี้” ศ.ดร.มรกต กล่าว
คู่มือดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ไบโอเทคของ สวทช.กับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ (บีโอไอ) โดยเนื้อหานอกจากให้ภาพรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของไทย และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้ามาเริ่มทำธุรกิจด้านนี้ในไทยแล้ว ยังรวบรวมรายชื่อธุรกิจไทย ตั้งแต่บริษัทด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพไปจนถึงผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทคหวังว่า คู่มือดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของไทยและต่างประเทศ และเป็นช่องทางขยายธุรกิจและความสามารถด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
เนื้อหาในคู่มือแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วน แรกเป็นบทบรรณาธิการ ประกอบด้วยบทความต่างๆ เกี่ยวกับการเริ่มทำธุรกิจไบโอเทคในไทย อาทิ ภาพรวมอุตสาหกรรมไบโอเทคของไทย กรอบนโยบายและมาตรการสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจประเภทนี้ ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
ส่วนที่สองเป็นรายชื่อบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในไทย โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่องมือ/การบริการทางการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน และส่วนที่สามเป็นบรรณานุกรมรายชื่อแบรนด์สินค้า รายชื่อผลิตภัณฑ์ รายชื่อบริษัท
คู่มือไทยแลนด์ ไบโอเทค ไกด์ ได้จัดทำทั้งรูปแบบหนังสือและซีดีรอม แจกฟรีโดยไม่คิดมูลค่า และยังเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเริ่มเผยแพร่ในเดือนกันยายนนี้
“คู่มือไบโอเทคประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทุกระดับตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนเล็ก เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นจนจบในบริษัทเดียว อุตสาหกรรมไบโอเทคมีลักษณะคล้ายกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหลายบริษัทผลิตชิ้นส่วน แล้วถึงนำมารวมกัน” ศ.ดร.มรกต กล่าว
ก่อนหน้านี้ ในการประชุมไบโอ 2006 ที่ชิคาโก ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายนที่ผ่านมา ศูนย์ไบโอเทค บีโอไอ รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย หรือทีเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับเปิดศาลาไบโอเทคไทย เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ทราบถึงความก้าวหน้าล่าสุดด้านเทคโนโลยีชีวภาพของไทย และเป็นการแนะนำธุรกิจไบโอเทคของไทยเป็นครั้งแรกในเวทีนี้
“เราอยากให้ต่างประเทศเห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ มีนักวิชาการ และบุคลากรทำงานวิจัย และมีการวิจัยเพื่อการเกษตรและการแพทย์” ผู้อำนวยการไบโอเทค กล่าว
ที่มา: http://www.biotech.or.th/
ที่มา: http://www.komchadluek.net/2006/06/28/h001_21707.php?news_id=21707
Updated: February 21, 2017 — 11:15 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme