Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Category: มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรีประยุกต์เว็บแคม ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัด

มทร.ธัญบุรีประยุกต์เว็บแคม ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัด ในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนที่จะส่งชิ้นงานให้กับลูกค้า จะต้องมีการตรวจคุณภาพของชิ้นงาน ด้วยเครื่องมือวัดเพื่อหาความแม่นยำ แต่เนื่องจากเครื่องมือวัดมีราคาแพง และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ   2  หนุ่ม จากรั้วมทร. ธัญบุรี  โดยนายอภินันท์ (นัน )    หล้าบาง และนายสุวิชา (อาร์ท)   ชำนาญกิจ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จึงคิดค้น “ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัด ” จากการเข้าร่วมโครงการ “ โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี   “  หรือโครงการ IRPUS นายอภินันท์ เล่าว่า ลักษณะของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัด คือการนำเอากล้องเว็บแคมมาใช้  โดยการเขียนโปรแกรมขึ้นมาควบคุม แบ่งเป็น 4 ขั้น เริ่มที่ ฐานข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานนำมาใช้ในส่วนของฟอร์มการวัดขนาดชิ้นงาน ความต้องการข้อมูลสามารถป้อนข้อมูลแยกตามรายชื่อบริษัท ลูกค้าโดยจะมีรายละเอียดของชื่อบริษัท ชื่อชิ้นงาน รูปชิ้นงาน แบบชิ้นงาน และใบตรวจสอบชิ้นงาน    การวัดขนาดชิ้นงาน การเขียนโปรแกรมเพื่อวัดขนาดชิ้นงานโดยอาศัยภาพถ่ายจากกล้องเว็บแคม ในการแสดงผลรูปภาพ […]

มทร. ธัญบุรี เกตไอเดียหมวกกันน็อกติดแอร์

มทร. ธัญบุรี เกตไอเดียหมวกกันน็อกติดแอร์ ในปัจจุบัน การขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นที่นิยมกันมาก เพราะให้ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง แต่ปัญหาของการสวมใส่หมวกกันน็อก ก็มาพร้อมกับความนิยมในการขับขี่ยานพาหนะนี้เช่นกัน เนื่องจากมีมาตรการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงต้องสวมหมวกกันน็อกทุกคน หากไม่ทำตามก็จะถือว่าทำผิดกฏจราจร ซึ่งปัญหาที่ตามมาจากการสวมใส่หมวกกันน็อกก็คือ ความเครียดและอาการหงุดหงิด จากอากาศที่ร้อนอบอ้าว จนหลายคนละเลย ไม่ให้ความสำคัญ ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ ตามมามากมาย ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีซึ่งประกอบด้วย นายอดิสรณ์ ลิ้มเจริญ นายอภิวัฒน์ เดชศักดา และนายชินดนัย รัตนเวียง ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้การสวมหมวกกันน็อก ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปสิ่งประดิษฐ์แนวคิดสร้างสรรค์ที่ว่านั่นก็คือ “ หมวกกันน็อกทำความเย็นด้วยเครื่องลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมอิเล็กตริก”  โดยมี ดร.พิพัฒน์ ปราโมทย์ เป็นที่ปรึกษา นายชินดนัย (กล้า)  รัตนเวียง ตัวแทน สิ่งประดิษฐ์หมวกกันน็อกติดแอร์ได้เล่าถึงหลักการทำงานนี้ว่า จะมีตัวเทอร์โมอิเล็กตริกโมดูลเป็นตัวทำความเย็น โดยจะป้อนกระแสไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเทอร์โมอิเล็กตริกโมดูล ที่ใช้สารกึ่งตัวนำแบบเอ็นพี(n-p type)  กระแสไหลผ่านวัสดุที่ทำจากสารกึ่งตัวนำต่างชนิดกัน ส่งผลให้เกิดความต่างศักย์ทางไฟฟ้า จึงทำให้มีความแตกต่างของอุณหภูมิเกิดขึ้นระหว่างขั้วทั้งสอง ส่วนลักษณะของหมวกกันน็อกด้านบนจะมีช่องระบายอากาศโดยใช้ใบพัดลมเพื่อระบายอากาศภายในหมวก  ด้านในของหมวกก็จะติดแผ่นอลูมิเนียมเพื่อการกระจายความเย็น […]

ไอเดีย มทร.ธัญบุรี เจ๋ง สร้างระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วย RFID

ไอเดีย  มทร.ธัญบุรี เจ๋ง สร้างระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วย  RFID                 ปัจจุบันจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยม  เพราะว่าสะดวกสบายในการขับขี่  คล่องตัวสำหรับผู้ที่เดินทางในเวลาเร่งด่วน  และยังมีราคาที่ย่อมเยา  แต่การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ก็เกิดขึ้นทุกวัน  เพราะว่ารถจักรยานยนต์บางคันยังมีไม่มีระบบป้องกันการขโมย  ที่ดีพอทำให้รถจักรยานยนต์โดนโจรกรรมนำออกไปขายตามประเทศเพื่อนบ้าน  ด้วยเหตุดังกล่าว  นายเชิดศักดิ์  ทำทอง  นายอัสรีย์  อีแต  นักศึกษา อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม  และ  อาจารย์  บัญชา  แสนโสดา  อาจารย์สาขาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงได้ผลิตระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์  ด้วย  RFID  ขึ้นมา อาจารย์บัญชา  อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification) ว่า เป็นระบบระบุตัวบุคคลด้วยคลื่นวิทยุ ทำให้ผู้ใช้สามารถผ่านระบบ หรือเข้าใช้ระบบได้โดย ใช้ป้าย RFID หรือ RFID Tags เนื่องจาก RFID Tags แต่ละอันจะมีรหัสประจำตัวที่ ไม่ซ้ำกัน รหัสที่ตรงกันเท่านั้นจึงจะสามารถผ่านระบบนั้นได้  ตัวอย่างการใช้งานในปัจจุบัน เช่นรถไฟฟ้าใต้ดิน เหรียญที่ใช้ผ่านประตูก็เป็น […]

แผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน และแผ่นอะคริลิคนำแสงประหยัดพลังงาน

แผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน  และแผ่นอะคริลิคนำแสงประหยัดพลังงาน 2  นวัตกรรมสุดเจ๋ง  ฝีมือ  อาจารย์  มทร.ธัญบุรี  สร้างชื่อที่กรุงโซล “แผ่นป้ายโฆษณา”  ส่วนใหญ่นิยม  อะคริลิค (Acrylic)   ปัจจุบันแผ่นป้ายที่ให้สีสันสวยงาม และสามารถให้ความโปร่งแสง เมื่อยามเปิดไฟในเวลากลางคืนจะได้รับความนิยมมาก  แต่ปัญหาของการประยุกต์ใช้ในการทำป้ายโฆษณาที่มีสีสันสวยงามและมีความโปร่งแสงจะต้องมีการใส่ผงสี (pigment) ลงไปในเนื้อของแผ่นอะคริลิคเพื่อปิดบังหลอดไฟที่อยู่ภายในแผ่นป้าย  แต่การเติมผงสีลงไปจะบดบังการทะลุผ่านของแสง เมื่อถึงเวลากลางคืนที่จะต้องเปิดไฟ  จึงจำเป็นต้องใช้หลอดไฟเป็นจำนวนหลายหลอดเพื่อทำให้สว่างและเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในการใช้งานเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว  ดร.ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)ธัญบุรี  และคณะผู้วิจัย  จึงคิดค้นนวัตกรรม Energy Saving White Acrylic Sheet (ESWA))  แผ่นอะคริลิคสีขาวประหยัดพลังงาน  และ  Energy Saving Acrylic Display (ESD)  แผ่นอะคริลิคนำแสงประหยัดพลังงาน  ผลงานทั้งสองชิ้นทำให้อาจารย์ได้รับพิจารณาให้รับรางวัล  เหรียญทอง “Gold Prize”  จากงาน Seoul International Invention Fair 2008 (SIIF […]

มทร.ธัญบุรี แปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

มทร.ธัญบุรี แปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ปัญหาขยะพลาสติกเป็นเป็นหาที่นับวันก็ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปี แม้จะมีการตื่นตัว และรณรงค์ให้นำเอาพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ แต่เมื่อนำมาใช้ซ้ำหลายครั้งเข้า คุณภาพก็ย่อมเสื่อมลง ความสวยงามลดลง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยด้วย และเมื่อเทียบการนำเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ กับขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งทั้งหมด ในแต่ละวันก็ยังถือว่าเป็นแค่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนการกำจัดพลาสติกที่สะดวกอย่าง การฝังกลบ การเผาทำลาย ก็มีผลเสียกับสภาพแวดล้อม  เป็นมลภาวะ และเป็นอันตรายอย่างมาก ดังนั้น แนวทางการนำเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการใหม่ๆจึงถูกคิดค้นและวิจัยขึ้นจนก้าวไปสู้ การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจกขยะพลาสติก ของ คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด,ชนิดา มงคลพร,ดราการ แสร์สินธ์,ปนิดา พลเหลา,นางวีราภรณ์ ผิวสอาดและ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์           นอกจากจะเป็นการคิดค้นวิธีนำเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการคิดค้นที่ สามารถตอบสนองกับภาวะ การขาดแคลนพลังงานที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ดร.สมหมาย  ผิวสะอาด เปิดเผยว่า “ การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าซ เป็นวิธีที่ทำให้ได้สารไฮโครคาร์บอนหลายชนิด ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือกลั่นแยกเป็นสารบริสุทธิ์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติกเรซินได้เช่นเดียวกันกับวัตถุดิบที่ได้จากปิโตรเลียม โดยวิธีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วให้เป็นของเหลวเรียกว่า ลิควิแฟกชัน(Liquefaction) ซึ่งเป็นวิธีไพโรไลซีส โดยใช้ความร้อนสูงภายใต้สุญญากาศและใช้คาตะลิสต์ เพื่อช่วยให้สารแยกตัวเป็นของเหลวให้ง่ายขึ้น นอกจากของเหลวแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ข้างเคียงเป็นกากคาร์บอนซึ่งเป็นของแข็ง […]

น้ำยางธรรมชาติแทนพีวีซี

ไอเดียช่วยธรรมชาติ ทดแทนการใช้พีวีซี ด้วยน้ำยางธรรมชาติจาก มทร.ธัญบุรี สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างความเดือดร้อน และเกิดผลกระทบไปทั่วโลก หลายฝ่ายต่างช่วยกันรณรงค์ ให้ลดการใช้พลังงาน และวัสดุ สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน “การพัฒนาวัสดุทดแทนพีวีซีเหลวด้วยน้ำยางธรรมชาติในกระบวนการจุ่มด้วยแม่พิมพ์”  งานวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยนางสาวสุวรรณา (ยะ) หมีสัน, นางสาวจินตนา (แจ้ว)  ขวัญแก้ว, นางสาวรัชนี (บุ๋ม)  แก้วทองนักศึกษาชั้นปีที่4    และผศ.ดร.สมหมาย   ผิวสอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษาตลอดโครงการ    โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากโครงการ IRPUS  โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  งานวิจัยคุณภาพ อีกทางเลือกที่น่าสนับสนุน อย่างน้อยๆ ก็เป็นความคิดของเยาวชนไทยที่มีต่อโลกของเรา นางสาวรัชนี (บุ๋ม)  แก้วทอง  ตัวแทนเล่าว่า  เป็นงานวิจัยที่ช่วยลดการใช้พีวีซีโดยหันมาใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ โดยทำการศึกษาการเตรียมน้ำยาง พรีวัลคาไนซ์ ที่มีการแปรปริมาณสารตัวเติม 2 ชนิด คือแคลเซียมคาร์บอเนตและ เคลย์ ในปริมาณที่ต่างกัน แล้วทำการศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางไฟฟ้า […]

มทร.ธัญบุรี NEW ไอเดีย ตู้ควบคุมสภาพอากาศ ชะลอความเหี่ยว

มทร.ธัญบุรี NEW ไอเดีย ตู้ควบคุมสภาพอากาศ ชะลอความเหี่ยว ปัจจุบัน ผัก ผลไม้ และดอกไม้ เริ่มมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจของไทย  ซึ่งนอกจากจะเป็นที่นิยม ในการบริโภคในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศแถบยุโรปและอเมริกาด้วย แต่ปัญหาเรื่องของคุณภาพผลผลิตที่ลดลง จากการขนส่ง เพราะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าสินค้าจะไปถึงมือผู้บริโภค ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษา อายุการวางจำหน่ายจะสั้น ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านคุณภาพและด้านปริมาณ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว อาจารย์วรินธร ยิ้มย่อง และ อาจารย์ชูชีพ ผ่องพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จึงคิดค้น งานวิจัย“การออกแบบและสร้างการเก็บรักษาแบบควบคุมสภาพอากาศ”   ขึ้น อาจารย์วรินธร เล่าว่า ในปัจจุบัน มีการนำวิธีการหลายอย่าง มาใช้ลดความเสียหายดังกล่าว เพื่อยื้ดอายุการเก็บรักษา และอายุการวางจำหน่าย เช่น การใช้สารเคมี การเคลือบผิว การเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ   ซึ่ง การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บรักษาแบบควบคุมสภาพบรรยากาศ เพื่อลดต้นทุน การนำเข้าจากต่างประเทศ โดยศึกษาระดับความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ […]

มทร.ธัญบุรี NEW ไอเดีย ตู้ควบคุมสภาพอากาศ ชะลอความเหี่ยว

มทร.ธัญบุรี NEW ไอเดีย ตู้ควบคุมสภาพอากาศ ชะลอความเหี่ยว ปัจจุบัน ผัก ผลไม้ และดอกไม้ เริ่มมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจของไทย  ซึ่งนอกจากจะเป็นที่นิยม ในการบริโภคในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศแถบยุโรปและอเมริกาด้วย แต่ปัญหาเรื่องของคุณภาพผลผลิตที่ลดลง จากการขนส่ง เพราะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าสินค้าจะไปถึงมือผู้บริโภค ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษา อายุการวางจำหน่ายจะสั้น ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านคุณภาพและด้านปริมาณ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว อาจารย์วรินธร ยิ้มย่อง และ อาจารย์ชูชีพ ผ่องพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จึงคิดค้น งานวิจัย“การออกแบบและสร้างการเก็บรักษาแบบควบคุมสภาพอากาศ”   ขึ้น อาจารย์วรินธร เล่าว่า ในปัจจุบัน มีการนำวิธีการหลายอย่าง มาใช้ลดความเสียหายดังกล่าว เพื่อยื้ดอายุการเก็บรักษา และอายุการวางจำหน่าย เช่น การใช้สารเคมี การเคลือบผิว การเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ   ซึ่ง การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บรักษาแบบควบคุมสภาพบรรยากาศ เพื่อลดต้นทุน การนำเข้าจากต่างประเทศ โดยศึกษาระดับความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ […]

“เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง” ภูมิปัญญาเด็ก มทร.ธัญบุรี

“เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง” ภูมิปัญญาเด็ก มทร.ธัญบุรี โดย…กองบรรณาธิการ “เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง”  ภูมิปัญญาเด็ก  มทร.ธัญบุรี รางวัลชนะเลิศโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ  การันตีประสิทธิภาพ เม็ดบัวหลวง  มีสรรพคุณมากมายทางยา  เช่น  บำรุงสมอง  บำรุงประสาท  บำรุงเลือด  แต่การทานเม็ดบัวคือจะต้องปอกเปลือกเม็ดบัวหลวงก่อนทาน  ในทางการค้าวิธีการปอกเปลือกเม็ดบัวหลวงที่จะจำหน่ายในปัจจุบัน  เกษตรกรจะต้องใช้มีดกรีดเม็ดบัว  แล้วใช้มือแกะออก  ทำให้เกษตรกรเลี่ยงต่อการถูกมีดบาด  และใช้เวลาในการปอกสูง  จากปัญหาดังกล่าว  3  หนุ่มจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี “ต้นกล้า”  นายเพทาย  ศรีสุดโต  “โจ้” นายปวริส  พิมพาเรียน  “ต้น”  นายทิพากร อัปมาเก  นักศึกษาชั้นปีที่  4  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมี  ดร.จตุรงค์  ลังกาพินธุ์  และ  ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร  เป็นผู้ดูแลและคอยให้คำปรึกษา  ออกแบบและประดิษฐ์  “เครื่องแกะเม็ดบัวหลวง”  ขึ้นมา  โดยเจ้าเครื่องดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร  ภายในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 15  ซึ่งเป็นการประกวดโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย  […]

มทร.ธัญบุรี โชว์กึ๋น คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันสะพานเหล็ก

ผ่านพ้นไปแล้วกับการแข่งขันสะพานเหล็ก  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  2551  ซึ่งเป็นโครงการการแข่งขันประกวดโครงสร้างสะพานเหล็ก  ของนิสิตและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่  6  กว่า  21  สถาบัน  35  ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้มีโอกาสนำความรู้ต่างๆ  ที่ได้ศึกษาในวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติการ  มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน  โดยมีปัจจัยการตัดสินจาก  5  ข้อ  คือ  1.  ความเร็วในการประกอบโครงสร้าง  2.  น้ำหนักของสะพาน  3.  จำนวนคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  4.  ค่าความโก่งตัว  5.  การพรีเซ็นต์ผลงาน  แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม  20  คะแนน  รวมเป็น  100  คะแนน  ทุกทีมจะไปถึงชัยชนะได้ต้องอาศัยการวางแผนและการทำงานเป็นทีม  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในงานวิศวกรรมที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกฝนในโครงการนี้รวมถึงการสร้างเครือข่าย  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ทีมที่คว้าชัยชนะไปครองก็คือ “The  Impossible”  5  หนุ่มกับอีก  1  สาว  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)ธัญบุรี  ประกอบด้วย  (พลอย)  […]

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme