Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Category: นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์

18.รถไฮบริด ไฟฟ้า – แสงอาทิตย์ Astrolab

รถไฮบริด ไฟฟ้า – แสงอาทิตย์ Astrolab ผลงานจากบริษัทรถยนต์ฝรั่งเศส Venturi ถือเป็น รถไฮบริด (Hybrid) พลังงานไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ คันแรกของโลกที่มีการผลิตขายตามท้องตลาด (แต่ไม่แน่ใจจะมีกี่คนกล้าขับรถหน้าตาแบบนี้ใปช้อปปิ้ง) ไม่ต้องใช้น้ำมันซักหยด แบตเตอรี่ชาร์จไฟขณะวิ่ง-ตากแดด หรือถอดไปชาร์จก็ได้ .. แผงโซล่าร์เซลเนื้อที่ 3.6 ตารางเมตร ให้เอาพุท 21% ด้วยเทคโนโลยี นาโนปิรามิด (nano-pyramid) วิ่งได้เร็ว 120 กม/ชม ในระยะทาง 100 กม เค้าว่าออกแบบมาให้ใช้พลังงานคุ้มที่สุด เทคโนโลยีเดียวกับรถแข่งฟอร์มูลล่าร์วัน (F1) อย่าง ตัวถังเส้นใยคาร์บอน พร้อมระบบช่องลม ราคาประมาณ 4 ล้านกว่าบาท วางตลาด มกราคม 2008 ที่มา: http://www.sakid.com/2006/10/06/4121/

17.มอเตอร์ไซค์ พลังไฮโดรเจนคันแรกของโลก

มอเตอร์ไซค์ พลังไฮโดรเจน คันแรกของโลก (คลิป) น้ำมันแพงนี่ก็ดีนะ ผู้ผลิตรถมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาอวดกันได้ตลอด วันก่อนก็ให้ดู รถไฮบริดพลังแสงอาทิตย์ ไปแล้ว วันนี้มีมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจน เปิดตัวต้นแบบไปเมื่อปีที่แล้ว ล่าสุดมีคลิปวีดีโอ พร้อมคำยืนยันกำหนดขาย .. แหล่งพลังงานของมอเตอร์ไซค์คันนี้มากจาก การทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจน หลังจากได้พลังงาน แทนที่จะปล่อยควันคาร์บอนไดออกไซด์ รถคันนี้ปล่อยน้ำเปล่ามาแทน .. (ดีเลย ลงจากรถ สั่งก๋วยเตี๋ยว แล้วควักน้ำจากมอเตอร์ไซค์มาดื่ม) ถ้าขับเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะวิ่งได้นานถึง 4 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเติมไฮโดรเจน ผู้ผลิตยืนยันว่า มอเตอร์ไซค์คันนี้มีขายปีหน้า ราคา 6,000 ดอลล่าร์ หรือราวๆ 2 แสนกว่าบาทที่มา: http://www.sakid.com/2006/10/08/4177/

16.ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพ

(โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 สู่เชิงพาณิชย์) รหัสโครงการ (P11-BT-49-11-009) ความเป็นนวัตกรรม นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยไม่มีการปลอมปนจากข้าวพันธุ์อื่นๆ และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสง เพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว นอกจากนั้นโรงสีข้าวจะใช้ระบบการขัดขาวที่ลดการหักของเมล็ดข้าว หน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ สถาบันวิจัยข้าวปทุมธานี มูลนิธิสายใยแผ่นดิน การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ “ทุนเครือข่าย…วิสาหกิจนวัตกรรม” ผู้ดำเนินโครงการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านนาถัง ที่มา: http://www.nia.or.th/www_thai/portfolio/bio/biob50_7.html

15.นูทรา กาบาไรซ์ – ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพ

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 4 มกราคม 2551 15:45 น. กระแสรักสุขภาพแรงตั้งแต่ต้นปี ผู้บริโภคแห่ซื้อข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ ชี้ผู้บริโภคยุคใหม่ยอมจ่ายสูงแลกสุขภาพดี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์ ล่าสุดสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ อินโนฟู้ด(ไทยแลนด์) ผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ (Nutra GABA Rice) ออกจำหน่ายเป็นเจ้าแรก พร้อมเปิดตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ว่า ทางกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้พัฒนาไปสู่ภาคธุรกิจได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของสินค้าเกษตรอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของประเทศ ทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของไทยเกิดการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมสุขภาพที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการเอกชนประกอบด้วย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ […]

14.บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ…จากธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ

อันดับ 6 “บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ…จากธรรมชาติ คืนสู่ธรรมชาติ” ของบริษัท บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็น บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับ ชานอ้อย ที่เดิมมักจะ ถูกนำไป  เผาเป็นเชื้อเพลิง จากชานอ้อยวัสดุ เหลือใช้ประมาณ 5 แสนตันต่อปี นำมาแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าได้ถึงตันละ 1 แสนบาทขึ้นไป แถมลดปัญหาปริมาณขยะจากการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ มีความสวยงาม ยืดหยุ่นไม่แตกหักง่าย สามารถบรรจุของร้อน ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่มา: http://www.nurnia.com/phpnuke/html/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=topicreview&t=4695&popup=1

13.ข้าวกล้องสด…หอมกรุ่นจากท้องนา

   “ข้าวกล้องสด…หอมกรุ่นจากท้องนา” ของบริษัท ซีเรียลเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็น นวัตกรรมการผลิตข้าวกล้องสดที่ผ่านการขัดสีไม่เกิน 24 ชั่วโมง ผ่านกระบวนการให้ความร้อนและความดันที่เหมาะสม ทำให้ข้าวกล้องที่ได้มีความสดใหม่เหมือนข้าวที่เพิ่งกะเทาะเปลือก เก็บรักษาได้ยาวนาน 6-9 เดือน ไม่มีกลิ่นหืน  หุงได้อร่อยโดยไม่ต้องแช่น้ำและยังอุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วน และเป็นการเพิ่มค่าให้กับข้าวไทยอีกด้วย ที่มา: http://www.nurnia.com/phpnuke/html/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=topicreview&t=4695&popup=1

8 Chale’t Inno Living – นวัตกรรม โครงสร้างไม้ในอนาคต

  ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ เปิดตัวนวัตกรรม Chale’t Inni Living นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดัสทรีส์ จำกัด (ขวาสุด) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ในโอกาสที่บริษัท เปิดตัว Chale’t Inno Living –กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ และงานก่อสร้างด้วยไม้ ตอกย้ำการผนวก 3 แนวคิด Wood Technology, Wood Architecture, Wood Engineered พร้อมโชว์ศาลาทรงดอกไม้ Chale’t Flower Pavillion และ Chale’t Glulam Beam นวัตกรรมโครงสร้างไม้ในอนาคต เป็นโครงสร้างไม้โค้งสูง 6 เมตรโดยไม่ต้องมีเสาค้ำยัน และ Chale’t Texture Wall บล็อคผนังไม้ดีไซน์ เพื่อการตกแต่ง ในงานบ้านและสวนแฟร์ […]

4 ระบบเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนบ้านใหม่ของชีวิตใต้ท้องทะเล

     จากมูลค่าตลาดปลาสวยงามปีละนับหลายแสนล้านบาท แต่น่าตกใจที่เกือบทั้งหมดเป็นการจับมาจากท้องทะเล มีเพียง 1-2% ที่เป็นการเพาะเลี้ยง และปลาสวยงามจากท้องทะเลอยู่กับสภาพแวดล้อมในตู้ปลาได้ไม่นานก็ตาย ผลงาน \”ระบบเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน\” ของบริษัท ซีบอร์น ฟาร์ม จำกัด จึงมีความโดดเด่นตรงที่เป็นนวัตกรรมกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม โดยบริษัทได้สิทธิบัตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนจาก “สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา” มาผลิตปลาการ์ตูนเพื่อการส่งออก โดยฟาร์มเพาะเลี้ยงจะมีกระบวนการจัดการที่เป็นมาตรฐาน และมีกำลังผลิตปลาการ์ตูนเมื่อโตเต็มที่อย่างต่ำประมาณ 15,000 ตัวต่อเดือน บริษัทจะดำเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามในกลุ่มของปลาการ์ตูน เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยกำหนดให้ตลาดเป้าหมายหลักคือการส่งออกประมาณ 80% โดยปลาการ์ตูนมีมูลค่าขายปลีกราคาตัวละ 16 US$ โดยจำหน่ายส่งในราคาตัวละป ระมาณ 7-8 US$ (320 บาท/ตัว) และไม่ต้องลักลอบจับปลาสวยงามจากท้องทะเลอีกต่อไป ที่มา: http://www.top-10.th.gs/web-t/op-10/page/15.htm

3 ระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจร

วิจัย\”หอยเป๋าฮื้อ\”ครบวงจร เส้นทางยกระดับสัตว์น้ำไทย      ทิศทางการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจในประเทศไทยตามแนวทางของ 3 นักวิจัย คือ นวลมณี พงศ์ธนา ธเนศ พุ่มทอง และ วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ภายใต้ \”โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงทริพลอยด์ และผลิตภัณฑ์ของหอยเป๋าฮื้อ\” หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า นี่อาจเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพธุรกิจสัตว์น้ำชนิดนี้ยิ่งขึ้น เนื่องจากหัวข้องานวิจัยนั้นครอบคลุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยงไปจนถึงกระบวนการแปรรูป หากย้อนไปเมื่อปี 2531 นับเป็นครั้งแรกที่คนไทยประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยง หอยเป๋าฮื้อ หรือ หอยโข่งทะเล ซึ่งเป็นหอยทะเลฝาเดียว อาศั ยอยู่บริเวณกองหิน หรือแนวปะการังใต้ทะเล มีรสชาติดีและราคาแพง ทว่าอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตยังมีค่าต่ำ นวลมณี ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า การดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงทริพลอยด์ และผลิตภัณฑ์ของหอยเป๋าฮื้อนั้น แบ่งการทำงานออกเป็น 3 โครงการย่อย คือ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหอยเป๋าฮื้อทริพลอยด์ และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยเป๋าฮื้อ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนวิจัยปี 2548-2550 จำนวน 5.38 ล้านบาท หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวอีกว่า เลือกวิจัยหอยเป๋าฮื้อ ชนิด […]

12.สื่อการสอนเทคโนโลยีมิกซ์เรียลลิตี้

ชื่อผลงาน : สื่อการสอนเทคโนโลยีมิกซ์เรียลลิตี้ ผู้เสนอผลงาน : นายสิงหพงษ์  สุคันโธ / นายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :– ความเป็นนวัตกรรม: เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้แบบสามมิติ โดยอาศัยเทคโนโลยีมิกซ์เรียลลิตี้ (Mixed Reality Technology) ในการนำเสนอบทเรียนในรูปแบบสามมิติ ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาที่มีความเข้าในยากและการนำเสนอในรูปแบบสองมิติไม่สามารถสื่อให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง อาทิ บทเรียนเรื่องโครงสร้างโมเลกุลของพันธะโควาเลนต์ (Molecular Structure) ซึ่งเป็นบทเรียนที่นักเรียนเข้าใจได้ยาก เพราะรูปแบบของโครงสร้างของโมเลกุลต่างๆ นั้นเป็นในลักษณะสามมิติ แต่รูปที่อยู่ในหนังสือต่างๆ มักปรากฎในรูปสองมิติ ทำให้นักเรียนบางส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลเหล่านี้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นอกจากนี้ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ยังสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ที่ช่วยให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาบทเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเกิดประโยชน์อย่างสูงต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและการพัฒนาวงการการศึกษาอย่างยั้งยืนของประเทศ ผลประโยชน์ทางสังคม: ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างครูผู้สอนที่ประสบการณ์การสอนสูงซึ่งมักกระจุกตัวอยู่ตามเขตเมืองกับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า เพราะสื่อการสอนนี้สามารถเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบางอย่างที่ซับซ้อนและต้องใช้จินตนาการให้ง่ายขึ้น เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลเคมี การทำงานของเซลล์ แบบจำลองทางฟิสิกส์ เพราะนำเนื้อหาเหล่านี้ออกมาเป็นรูปแบบภาพสามมิติที่นักเรียนสามารถหมุนดูมุมมองต่างๆ ได้เอง ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้โดยสื่อรูปแบบนี้ ช่วยให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อยอดความรู้เพิ่มขึ้นที่มา: http://www.nia.or.th/niaward/activity.html และ http://www.coastalaqua.com/webboard/index.php?topic=1777.0

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme