Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Category: Uncategorized

16.โครงการระบบการให้อาหารสุกรด้วยอาหารเหลวหมักชีวภาพแบบอัตโนมัติ

รหัสโครงการ (P11-BT-50-09-024) ความเป็นนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการให้อาหารสุกร โดยเป็นระบบการให้อาหารเหลวหมักชีวภาพแบบอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สั่งการและควบคุมการผสมอาหารเหลว การหมักอาหารเหลวด้วยเชื้อ Lactobacillus sp. ตลอดจนการนำส่งอาหารเหลวที่หมักและผ่านระบบท่อไปสู่โรงเรือนเลี้ยงสุกร ทำให้สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรด้านแรงงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ของการใช้อาหารสุกรได้มากที่สุด ลักษณะของโครงการ “ระบบอัตโนมัติการให้สุกรด้วยอาหารเหลวหมักชีวภาพ” เป็นกระบวนการเลี้ยงสุกรแบบใหม่ที่พัฒนาจาก การเลี้ยงสุกรแบบดังเดิมที่ต้องใช้คนงานจำนวนมากตักอาหารแห้งเทใส่ในรางอาหารสุกร โดยที่กระบวนการใหม่นี้ จะเป็นการติดตั้งระบบเครื่องจักรการให้อาหารเหลวที่ผ่านกระบวนการหมักซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือประโยชน์ของการใช้อาหารสุกรได้เป็นอย่างดี โดยมูลค่าเพิ่มที่สามารถสร้างได้จากการใช้ระบบนี้ในการเลี้ยงสุกรสามารถเพิ่มได้มากกว่า 120 บาทต่อตัว มูลค่าการลงทุน 128,800,000. บาท หน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร การสนับสนุนจาก สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ“นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ที่มา: http://www.nia.or.th

มทร.ธัญบุรี ผุดไอเดีย ผลิตแท่งไม้พลาสติกจากเศษพอลิเมอร์รีไซเคิล

มทร.ธัญบุรี ผุดไอเดีย ผลิตแท่งไม้พลาสติกจากเศษพอลิเมอร์รีไซเคิล “เก่าไป ใหม่มา” เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับยุคนี้ไปแล้ว ที่มักจะมีสิ่งใหม่ๆไอเดียเจ๋งๆเกิดขึ้นมาเสมอ เป็นเรื่องน่ายินดี เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมนุษย์ และในครั้งนี้กับแนวคิดผลิตแท่งไม้เทียมขึ้นเลียนแบบไม้จริง แต่ให้ประสิทธิภาพการใช้งานและคงทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่า กับแนวคิด “การผลิตแท่งไม้พลาสติกโดยใช้เศษพอลิเมอร์รีไซเคิล” ของ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี อันประกอบด้วย นายชวกร บุ่งอุทุม, นายจิรศักดิ์ โอฬารประโมช โดยมีอาจารย์ชวลิต แสงสวัสดิ์, อาจารย์ วีรศักดิ์ หมู่เจริญ เป็นที่ปรึกษา และบริษัท พานิชย์ แพคเก็จ จำกัด ให้การสนับสนุน อาจารย์ชวลิต แสงสวัสดิ์ กล่าวว่า จากการที่นักศึกษาได้ไปฝึกงาน และพบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในระบบขนถ่ายการผลิตในบริษัท ปัญหาที่ว่าคือ ในระบบขนถ่ายการผลิตครั้งละมากๆที่มักใช้พาเล็จรองสินค้าในการปฏิบัติงาน พาเล็จที่ใช้ส่วนใหญ่ทำมาจากไม้ธรรมชาติ เมื่อใช้นานๆจะเกิดเสี้ยน ฝุ่นผง ทั้งยังดูดความชื้นง่าย ก่อให้เกิดเชื้อรา สร้างความเสียหายให้กับสินค้าอย่างมาก  และจากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกิดแนวคิดการผลิตแท่งไม้พลาสติก ที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้ขึ้น  เพราะแท่งไม้พลาสติกที่มาจากเศษพลาสติกนั้น มีความเบา ง่ายต่อการดัดแปลง การตัด หรือการเลื่อย […]

ชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดสังหารบุคคล

ชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดสังหารบุคคล ผลิตจากเส้นใยของไทย ประสิทธิภาพเทียบเท่าของนำเข้า เหตุการณ์ความสูญเสียและบาดเจ็บของทหารจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีหลักฐานแสดงว่าเกิดจากการได้รับอันตรายจากเกิดระเบิดเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากสำนักวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว  ทางสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  จึงทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิด  โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2548  และงานวิจัยพัฒนาล่าสุดที่ได้ร่วมมือกับ    3  หน่วยงาน  ได้แก่  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  บริษัท  ยูไนเต็ด  อาร์เมอร์  จำกัด  และบริษัท  คอบร้า  จำกัด  คือ  โครงการวิจัยและพัฒนาชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดสังหารบุคคล รศ.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตัวแทนผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาชุดลดอันตรายระเบิดสังหารบุคคล  เล่าว่า  วัสดุป้องกันอันตรายจากสะเก็ดระเบิด  เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการลดแรงปะทะและการทะลุทะลวงของสะเก็ดระเบิด  วัสดุที่นำมาประยุกต์ใช้จะต้องสามารถป้องกันอันตราย  มีความคล่องแคล่วในขณะที่เก็บกู้วัตถุระเบิด      เดิมจะต้องนำวัสดุเส้นใยสังเคราะห์  KEVLAR  และ  SPECTRA ที่ต้องสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา  จัดซื้อยาก  เนื่องจากผู้ผลิตจำกัดการจำหน่ายให้ตลาดต่างประเทศในแถบเอเชีย  เพราะเกรงว่าผู้ก่อการร้ายสากลจะนำไปใช้ในการก่อการร้ายและก่อความไม่สงบและที่สำคัญมีราคาสูง ทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเส้นใยสังเคราะห์ที่หาซื้อได้ง่ายและผลิตภายในประเทศมาเป็นวัสดุในการตัดเย็บ  ได้แก่  Ultra  High  Molecular  Weight  Polyethylene  […]

8.หุ่นนักเต้น

8.หุ่นนักเต้น หากคืนนี้ไม่มีคู่เต้นรำ ขอแนะหุ่นยนต์ 3 ล้อ \”พาร์ทเนอร์ บอลรูม แดนซ์ โรบอต\” ที่มาด้วยสัดส่วนความสูง 5 ฟุต 5 นิ้ว ผลงานการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโตโฮกุ ส่วนบนของตัวหุ่นมีเซ็นเซอร์ติดตั้งมากมาย ทำให้สามารถคาดเดาการออกสเต็ปของคู่เต้นที่เป็นมนุษย์ได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะเต้นรำได้อย่างเดียว เพราะด้วยเหตุที่สามารถแปลการเคลื่อนไหวของคนที่อยู่เบื้องหน้าได้ ทำให้หุ่นยนต์สาวตัวนี้ สามารถคาดเดาในสิ่งที่คนๆ นั้นต้องการได้ จึงน่าจะเป็นหุ่นยนต์จอมรู้ใจ ที่สามารถนำไปใช้บริการหรือดูแลคนสูงอายุ ที่อาจป่วยหนัก หรือพิการ แต่ตอนนี้เป็นได้เพียงแค่ต้นแบบเท่านั้น ที่มา: http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=2&post_id=55

ที่มาของโครงการ

ที่มา ปัจจุบันนี้การพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของสังคมในโลกโดยรวม เนื่องจากพื้นฐานสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบันขึ้นอยู่กับองค์ความรู้เป็นสำคัญ หากปราศจากเสียซึ่งพื้นฐานองค์ความรู้แล้ว ต่อให้มีการลงทุนมากมายในธุรกิจมากเพียงไรก็ตาม อาจจะเสี่ยงต่อความล้มเหลวได้ ดังนั้นการมีพื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องนวัตกรรม จะเป็นต้นทุนที่นำไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ และเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเกิดธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่วนพัฒนานวัตกรรมอุสตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านนวัตกรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผ่น CD ที่จะรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้นวัตกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม งานวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนวัตกรรม โดยว่าจ้าง บริษัท พีโก้ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และ จัดทำแผ่น CD เพื่อเผยแพร่ฟรีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจด้านนวัตกรรม นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านนวัตกรรม และใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไป และหาก ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อโทรศัพท์ 0 2367 8126-7 โทรสาร. 0 2381 5518    

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme